Maria Immonen

IP Coordinator maria.immonen [at] bergenstrahle.se +46 76 821 00 69 Värnamo

Maria är partner på Bergenstråhle & Partners och en mycket erfaren IP-koordinator som hanterar alla slags formaliteter och administration avseende patent, varumärken och design. Hon har varit anställd i företaget sedan 1987. Maria har en bred kunskap om hantering av patentärenden vid Patent- och registreringsverket, PRV, European Patent Office (EPO) och även vid United States Patent and Trademark Office (USPTO). Maria hanterar också design- och varumärkesfrågor vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Världsorganisationen för immateriella rättigheter (WIPO).