Louise Tümer

IP Coordinator louise.tumer [at] bergenstrahle.se +46 76 534 57 31 Stockholm

Louise arbetar som IP-koordinator på Bergenstråhle & Partners. Louise har arbetat med IP sedan 2000 och hanterar alla slags IP-formalia och administration avseende patent och designskydd. Under åren har Louise deltagit i olika IP-utbildningar, till exempel på Patent- och registreringsverket, PRV.