Lena Kåhre

IP Coordinator lena.kahre [at] bergenstrahle.se +46 72 569 24 11 Jönköping

Lena är IP-koordinator på Bergenstråhle & Partners. Hon hanterar alla slags formaliteter och administration avseende patent, varumärken och designskydd. Lena hanterar ärenden vid Svenska patent- och registreringsverket, PRV, Europeiska patentverket (EPO), Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Världsorganisationen för immateriella rättigheter (WIPO). Innan Lena började jobba hos Bergenstråhle arbetade hon som intern varumärkesadministratör och IP-koordinator på Husqvarna AB där hon skaffade sig erfarenhet av att hantera en global varumärkesportfölj, varumärkesclearance, sökningar och piratkopiering.