Lars Estreen

CIO, European Patent Attorney lars.estreen [at] bergenstrahle.se +46 70 769 79 96 Stockholm

Lars är partner och European Patent Attorney på Bergenstråhle & Partners. Lars ansvarar för ett antal större IP-Partnerkunder, där hans roll är att se till att Bergenstråhles kompetens är lätt och kontinuerligt tillgänglig för kunderna. Lars har över 25 års erfarenhet från patenthantering och kan systemet utan och innan. Han är också erfaren rådgivare kring IP-strategier inom områdena mekanik och fysik, inte minst för kraftbolag som jobbar med energilagring och energidistribution samt förnybar energi och vattenrening. Innan Lars började hos Bergenstråhle var han VD för ett annat IP-företag i flera år.