Christer Löfgren

Attorney at Law christer.lofgren [at] bergenstrahle.se +46 79 100 12 32 Stockholm

Som Attorney at Law hos Bergenstråhle jobbar Christer Löfgren både brett och djupt med uppdrag som knyter an till IP hos våra kunder, speciellt avseende tvistlösning/förhandling, immaterialrättsfrågor, företagshemligheter, IP-avtal och IP-baserade affärsstrategier. Christer har varit chefredaktör och juridisk expert under många år för de ledande branschtidningarna BrandNews och PatentEye. Expertisen har bl a bestått i att följa, granska, förklara och kommentera rättsutvecklingen inom immaterial- och marknadsrätten i Sverige och EU, men också inom närliggande processrätt och rättighets-/avtalsfrågor. Christer har tidigare drivit egen juristfirma, varit redaktör för Bonnier Ledarskaps Handbok om varumärken (juridik och marknads-/affärsmässigt), varit föredragande och sekreterare i juryn för SIGNUMPRISET där han granskat varumärkesarbetet marknadsmässigt och juridiskt hos nominerade företag.