Christer Löfgren

Attorney at Law christer.lofgren [at] bergenstrahle.se +46 79 100 12 32 Stockholm

Christer lockades in i immaterialrättsvärlden under sin tid på Stockholms universitet i slutet av 1980-talet. Det blev praktik på Stockholms Patentbyrå och en prestigepublicering av uppsatsen om värdering av varumärken i Gröna serien (fortfarande köpbar hos Jure). Strax efter starten av den egna juristfirman 1992 skrev Christer en artikel för den då tvååriga tidningen BrandNews. I åtta år blev juristfirman och redaktörs-/huvudskribentuppdragen för BrandNews och PatentEye parallellverksamheter. I 28 år har Christer följt, granskat, förklarat och kommenterat rättsutvecklingen inom immaterial- och marknadsrätten i Sverige och EU, men också närliggande processrätt, och vad den innebär för rättighetshavare och ombud. Christer var även redaktör i ca 15 år från starten av Bonnier Ledarskaps handbok om varumärken. Han har sedan starten 1995 som föredragande och sekreterare i juryn för SIGNUMPRISET granskat varumärkesarbetet, marknadsmässigt och juridiskt, hos alla nominerade.