Andreas Iwerbäck

Head of IP Intelligence, Patent Manager Telecom & Software andreas.iwerback [at] bergenstrahle.se +46 79 102 41 61 Stockholm

Andreas är gruppchef för vårt patentteam Telekom & Mjukvara. I den rollen är Andreas mångåriga erfarenhet från IP-arbete och förmåga att hjälpa andra förstå hur IP är en investering som skapar värde ovärderlig för våra kunder. En specialitet är licensförhandlingar. Här har Andreas handgripligen jobbat med 100-tals förhandlingar, bl a med SEP/FRAND-frågor och han har själv drivit framgångsrika licensprogram och aktiviteter som patentköp och patentförsäljning. Andreas har jobbat med hela kedjan, från patentansökningar till in- och utlicensiering, patentköp och litigation. En kuriosa är Andreas medverkan i världens största patenttransaktion, Nortel/Rockstar år 2011. En ytterst komplex telekom-affär där omfattande kunskap och erfarenhet från arbete med sk IP Due Diligence var en nödvändighet. Andreas kommer närmast från Husqvarna Group och en strategisk roll med ansvar för omvärlds-, konkurrent- och trendbevakning för hela koncernen, med fokus på områdena AI, robotik och digital.