Adrian Celsi

Patent Attorney adrian.celsi [at] bergenstrahle.se +46 79 100 31 11 Stockholm

Adrian är en Patent Attorney och IP-konsult inom kemiteknik med särskilt fokus på polymerkemi och pappersindustrin. Innan Adrian började hos Bergenstråhle arbetade han som patentgranskare vid Patent- och registreringsverket, PRV och gav honom god förståelse för patentförfarandeprocessen och vad som krävs av en ansökan för att patentera en uppfinningsidé. Han har också stor erfarenhet av att hitta relevant "prior art" och sökningar i allmänhet.