Avtalshantering som
stöttar dina affärer

Du behöver inte flera egna anställda plus en advokatbyrå för att jobba
effektivt med dina viktiga affärsavtal. Det räcker med Legal Partner.

Jobba smart med dina avtal

Har ditt företag också ett lapptäcke av juridiska avtal, klausuler och formuleringar idag? Då exponerar ni er själva för onödiga risksituationer som enkelt kan undvikas och istället ersättas genom Legal Partner, en smart och fullt skalbar hantering som företaget kan växa med.

Avtalshantering som stöttar försäljning

Med Legal Partner anpassas avtalen till dina affärssituationer och finns snabbt tillgängliga så att du kan hålla tempot uppe i dina affärsrelationer. Och när du har koll på dina avtalskostnader kan du enkelt få med det i ditt budget- och offertarbete.

Bra affärsavtal är en värdefull tillgång

I dagens affärsvärld står immateriella tillgångar för merparten av ett företags totala värde. Affärsrelaterade och uppdaterade avtal kan vara en stor del av dessa tillgångar, utan att du vet om det.

Fokus på din tillväxt

Legal Partner kombinerar avtal med personlig expertrådgivning. I den personliga expertrådgivningen hjälper vi till att hantera specifika avtalsbehov samtidigt som vi säkerställer skalbarheten i er juridiskt baserade verksamhet.

Följ oss gärna på LinkedIn

Avtalsplattformen följer din tillväxt

Med Legal Partner skalar du enkelt upp din avtalshantering i takt med att din verksamhet utvecklas, förändras och växer. Du får en funktion som stödjer och driver hanteringen av kontrakt och praxis. Effekten blir ökad effektivitet och ökat värde istället för onödigt dyra kostnader för traditionell avtalshantering.

Kontakta oss för att diskutera ditt företags unika förutsättningar.