Legal Actions tar dig
förbi guppen på vägen

Ett aktivt arbete med företagets immateriella tillgångar och rättigheter
skapar ofta stort intresse på marknaden. Vi hjälper dig att ta dig förbi
de hinder som kan uppstå längs vägen mot framgång.

Vi försvarar dina rättigheter i domstol och förhandlingar

Juridiska aspekter avgör ofta vilken Return-On-Innovation® ditt företag uppnår. En viktig uppgift i innovativa företag blir därför att ha kontroll över affärsrelationer och immateriella tillgångar och rättigheter om det skulle uppstå situationer när dina rättigheter ifrågasätts.

Ett internationellt åtagande

I Sverige drivs det inte så många patenttvister. Men när det sker representerar vi ofta en av parterna. Med vår omfattande erfarenhet samordnar och leder vi även processer utanför Sveriges gränser. Vanligtvis leds processen då av oss och drivs med hjälp av lokala processjurister i varje enskilt land.

Att undvika tvister i domstol

Att hamna i en rättegång är inget att sträva efter. Ett bra alternativ till en rättegångsprocess är att försöka ingå ett avtal med motparten. Vi är experter på att förhandla om licensavtal och olika transaktioner för att undvika kostsamma och tidsödande tvister, men också för att hålla företagets utvecklingsprocess igång.

Proaktivitet som konkurrensmedel

Att alltid agera proaktivt, oavsett om det gäller att försvara dig mot ett angrepp eller gå till attack är det viktigt för att säkra din position. Genom att bevaka dina rättigheter och få kompensation för eventuella intrång, säkrar du värdet i att skydda dina innovationer. Du bevakar vad konkurrenterna gör och tvekar inte att agera om du upplever ett intrång i dina rättigheter.

“Redo för rätten”

Som kund hos Bergenstråhle & Partners ser vi till att både du och vi står väl förberedda om t ex en intrångssituation dyker upp. Det kan handla om att hitta viktiga dokument på en utländsk marknad, ta fram sk “claim charts” som visar på intrång för att användas i ett första kravbrev eller till och med identifiera företag som kan vara lämpade för en licenskampanj. Det här är bara några av de saker som vi förbereder och som gör att vi kan agera snabbt och effektivt.