Vi leder dig förbi
hinder på vägen

När du aktiverar och synliggör företagets immateriella tillgångar
och rättigheter drar det till sig nyfikenhet och intresse från konkurrenter.

Legal Actions värnar dina rättigheter

Juridiska aspekter avgör ofta vilken Return-On-Innovation® ditt företag uppnår. En viktig uppgift i innovativa företag blir därför att ha kontroll över affärsrelationer och immateriella tillgångar och rättigheter om det skulle uppstå situationer när dina rättigheter ifrågasätts.

Att undvika tvister i domstol

Att hamna i en rättegång är inget att sträva efter. Ett bra alternativ till en rättegångsprocess är att försöka nå en förlikning och öppna upp för gemensamma affärsmöjligheter. Vi är experter på att förhandla om licensavtal och olika transaktioner istället för att ödsla tid på utdragna och kostsamma processer. Då kan du ägna dig åt att hålla företagets utvecklingsprocess igång.

Ett internationellt åtagande

I Sverige drivs det inte så många patenttvister. Men när det sker representerar vi ofta en av parterna. Med vår omfattande erfarenhet samordnar och leder vi även processer utanför Sveriges gränser. Vanligtvis leds processen då av oss och drivs med hjälp av lokala processjurister i varje enskilt land.

Säkra din position i förväg

Att alltid agera proaktivt, oavsett om det gäller att försvara dig mot ett angrepp eller gå till egen attack är en viktig markering av din position. När du bevakar dina rättigheter och hindrar eventuella intrång, bidrar du samtidigt till att säkra värdet i dina innovationer. Du bevakar vad konkurrenterna gör och tvekar inte att agera om du upplever ett intrång i dina rättigheter.

”Redo för rätten”

Som kund hos Bergenstråhle & Partners ser vi till att både du och vi står väl förberedda om t ex en intrångssituation dyker upp. Det kan handla om att hitta viktiga dokument på en utländsk marknad, ta fram sk ”claim charts” som visar på intrång för att användas i ett första kravbrev eller till och med identifiera företag som kan vara lämpade för en licenskampanj. Det här är bara några av de saker som vi förbereder och som gör att vi kan agera snabbt och effektivt.

Följ oss gärna på LinkedIn