Ständigt pågående innovationsprocess

”Genom samarbetet med Bergenstråhle har vi kunnat bygga upp en värdefull portfölj av IP-rättigheter, där designskydd är ett signum. Genom att använda ett modulkoncept där nyckelkomponenter som återfinns i olika produkter skyddats, har vi på kort tid byggt upp ett skydd som försvårar för konkurrenter att utnyttja de investeringar i produktutveckling som vi gjort, säger Kenneth Forsman, Produktchef hos Prevex. Numera har vi också en tydlig strategi där identifierade intrång i rättigheter hanteras. Och med den ständigt pågående IP Partner-processen hanterar vi tillsammans frågor kring immaterialrätt, affärsutmaningar, konkurrenter och marknadssituationer, allt efter en planerad årscykel, avslutar Kenneth.”

Prevex är experter på att fånga upp konkreta kundbehov och omvandla dessa till innovation. Fokuseringen har gjort företaget till en av de ledande leverantörerna av vattenlås i Europa. Med huvudkontor i Nykarleby i finska Österbotten är Prevex en stark representant för traktens omtalade innovationskraft.

Prevex är ett familjeägt företag med ödmjuka österbottningar som aldrig själva skulle berätta att företaget är världens främsta producent av vattenlås. Sannolikheten att du ser ett vattenlås från Prevex när du tittar under ett handfat eller en diskbänk är stor.

Verksamheten har vuxit kraftigt de senaste åren. Tillväxten kommer från flexibla lösningar för kök och badrum med namnkunniga produkter som Smartloc och Preloc, produkter som kan användas i de flesta köks- och badrumsmiljöer. Ännu ett exempel på Prevex innovationsförmåga är produkten EasyClean, ett vattenlås som med en revolutionerande konstruktion gör den oöverträffat enkel att rengöra. Just den specifika innovationen har öppnat upp den enorma marknaden för sjukhus, hotell och andra miljöer där kraven på god hygien är avgörande och samtidigt en stor affärspotential för Prevex.

 

Inventering identifierar nya innovationer

Tidigt i vårt samarbete fick vi möjlighet att genomföra en inventering av den IP som Prevex redan har. Vi gick igenom både registrerade rättigheter och den know-how som finns, inte minst hos R&D-teamet. Vi tittade också specifikt på företagets tillverkningsprocesser där Prevex arbetat mycket med effektivisering och där vi som IP-experter fått möjlighet att se processerna med egna ögon. Och just processerna kring tillverkning har gett upphov till att kunna definiera nya processinnovationer, ibland i form av detaljer som inte tidigare uppfattats som en innovation, men som definitivt har visat sig ha en avgörande och direkt särskiljande funktion som bidrar till produkternas höga kvalitet och uniktitet.

Framgång som lockar piratkopierare

I takt med att företag når kommersiella framgångar följer ofta ett mindre roligt scenario som ett brev på posten – kopiering av företagets innovationer och produkter. Det drabbar även Prevex. Trots hög innovationsnivå är Prevex produkter förhållandevis lättkopierade avseende själva utseendet. Att en produkt är lättkopierad betyder inte att en kopia håller samma kvalitet eller utför sitt jobb lika bra. De som kopierar har sällan lika höga kvalitetsnormer och förstår sannolikt inte Prevex innovativa teknik. Resultatet blir ofta missnöjda kunder som tror att de köpt Prevex kvalitetsprodukter och som upplever att de inte alls håller måttet. Det här scenariot kan innebära att Prevex gedigna arbete med att bygga upp sitt varumärke kring associationer till hög kvalitet och smart funktion får en kraftig törn. Varumärkets värde riskerar att sjunka och försäljningen att minska.

IP-process säkerställer Return On Innovation®

Prevex har tidigare saknat en tydlig process som kan hjälpa till att identifiera och hantera olika situationer, till exempel upptäcka piratkopierade produkter, nu när vi ändå pratar om det. Vi på Bergenstråhle har haft förmånen att få implementera vårt processtöd IP Partner där vi hjälper Prevex att affärsutveckla med IP som hävstång. Här lotsar vi innovationskraften framåt på ett smart sätt, bland annat genom schemalagda avstämningar varje kvartal och workshops med nyckelmedarbetare som ett viktigt sätt att höja medvetenheten om IP. Tillsammans säkerställer vi att idéer som tas fram också resulterar i kommersiella framgångar
–  Return On Innovation®.

Kontakt

”Våra IP-experter hjälper dig att öka
affärsvärdet av dina IP-investeringar.
Kontakta en av våra rådgivare idag.”

Mask Group 46@2x

Petra Knoop Udén
COO

Fler kundreferenser

Etacs utveckling av nya produkter sker i samarbete med etablerade designers, erfaren vårdpersonal och användare av produkterna. Samarbetet bidrar starkt till att så många produkter betraktas som etablerade standarder och ”benchmarks” för en hel bransch.

 

Wittra har löst den stora utmaningen som den nu dominerande GPS-tekniken inte klarar av. Som det innovativa bolag Wittra är, har man jobbat konsekvent med att bygga upp en stark portfölj av immateriella egendomar och rättigheter, kopplade till sin innovation.

Climeon har fått otaliga erkännanden för sin innovationskraft och har idag ett marknadsledande fotfäste. Företaget ses som det ledande bolaget inom sin marknad och ”leverantör” till en av lösningarna på klimatfrågan.