Var är mina prylar och vad händer med dem?

”Idag har vi en stark IP-portfölj med en kombination av olika patentfamiljer, designskydd, varumärken och företagshemligheter. Vi har också bra affärsavtal som Bergenstråhle hjälpt upprättat för att vi ska kunna jobba effektivt och lönsamt med både leverantörer, konsulter och partners säger Håkan Dackefjord, Wittras grundare.”

”När vi ger oss in på nya marknader är det skönt att ha Bergenstråhle som legal rådgivare och ombud i olika rättsfrågor som kan dyka upp. De har varit vår affärspartner och hjälpt oss att öppna dörrar till potentiella investerare och samarbetspartners för tillverkning och försäljning, de har hjälpt till att paketera och skydda våra innovationer. Ja, de har t om agerat monterpersonal på Mobile World Congress och rest till Los Angeles för att ta emot Red Herring-priset när vi själva inte kunde åka – allt sedan starten 2012, avslutar Håkan Dackefjord med ett leende.”

Wittra utvecklar innovativa teknologier och lösningar för positionering inom området Internet of Things, eller som Wittra själva har definierat det – Internet of Moving Things. Företaget har löst den stora utmaningen som den nu dominerande GPS-tekniken inte klarar av – förflyttning mellan inom- och utomhusmiljöer, tunnlar och andra områden där den direkta signalen upp mot himlen blockeras med resultat att signalen bryts och nyttan går om intet.

I Wittras unika koncept erbjuds en nätverksbaserad, kommunikationssäker, fullt skalbar och patenterad positioneringsteknik med lättapplicerade ”click-on”-sensorer. Konceptet omfattar hårdvara, nätverk och en ständigt tillgänglig molntjänst. Via molntjänsten levereras data för övervakning och platsinformation. Datan kan också användas som underlag till att utveckla nya smarta användningsområden.

Svensk världsinnovation som löser ett globalt problem

Wittras teknik kan appliceras inom en mängd olika områden. Ett talande exempel är inom bygg- och maskinuthyrningsbranschen. Här försvinner varje år verktyg och maskiner för mångmiljardbelopp enbart i Sverige och rättssystemet står handfallet. Med Wittras unika positioneringsteknik kan man lokalisera, stänga av eller starta stulna verktyg, maskiner och fordon på distans. Wittras patenterade teknik löser ett globalt problem där polis och tullmyndigheter har svårt att både lokalisera och identifiera stöldgodset. De flesta stöldutredningar läggs dessutom ned på grund av bristande bevis.

Teknik som accelererar den digitala tjänsteutvecklingen

Förutom att appliceras i produkter, maskiner och fordon för effektiv övervakning och positionering, kan Wittras teknik också vara en hjälp till exempelvis byggindustrin, uthyrningsverksamheter och de tillverkande industrierna för att de ska kunna accelerera sin egen digitala tjänsteutveckling. Rent tekniskt är det svårt att se någon begränsning för vilka områden som tekniken kan appliceras i. Kanske har den till och med potential till att bli en ny standard för positionering istället för den mer begränsade GPS-tekniken som växte fram under 1970-talet?

Proaktivt IP-arbete skapar ständigt nya affärsfördelar

Som det innovativa bolag Wittra är, har man jobbat konsekvent med att bygga upp en stark portfölj av immateriella egendomar och rättigheter som är direkt kopplade till sin unika innovation.

USA-patent öppnar dörren till mångmiljardmarknad

Sedan en tid tillbaka har Wittra fått sin positioneringsteknik godkänd i ett patent för den gigantiska USA-marknaden. USA-patentet öppnar dörren till en marknadspotential som Wittra drömt om ända sedan verksamheten startade.

Ett exempel på marknadspotential

2017 uppskattade amerikanska National Equipment Register (NER) i sin årliga ”Theft Report” värdet på enbart inrapporterad stulen hyrutrustning från byggarbetsplatser i USA till upp emot 1 miljard dollar, då ingår inte stölder av verktyg och byggnadsmaterial. Mindre än 25% av detta stöldgods hittas och kan återtas. Det här är ett exempel på potential och det ger ett intressant perspektiv på Wittras framtida utvecklingsmöjligheter.

Fler kundreferenser

Climeon har fått otaliga erkännanden för sin innovationskraft och har idag ett marknadsledande fotfäste. Företaget ses som det ledande bolaget inom sin marknad och ”leverantör” till en av lösningarna på klimatfrågan.

Prevex är experter på att fånga upp konkreta kundbehov och omvandla till innovation. Det har gjort företaget till en av de ledande leverantörerna av vattenlås i Europa. Med vårt processtöd IP Partner kan Prevex affärsutveckla med IP som hävstång.

 

Etacs utveckling av nya produkter sker i samarbete med etablerade designers, erfaren vårdpersonal och användare av produkterna. Samarbetet bidrar starkt till att så många produkter betraktas som etablerade standarder och ”benchmarks” för en hel bransch.