Tar ett generalgrepp om sin marknadsledande position

Med den tid och kraft vi lägger på att utveckla unika lösningar till våra kunder, vill vi ha stark egen kontroll över både utveckling, konkurrenter och affärer, inte minst när vår exponering ökar genom att marknaden hela tiden blir mer och mer internationell för oss, säger Fredrik Johansson, VD på ErgoSafe. I ett IP-partnerskap får vi kontinuerlig tillgång till verktyg och processer som vi behöver för att både stötta kommersialisering och öka kontrollen av våra produkter och erbjudanden, fortsätter Fredrik.”

I 25 år har svenska ErgoSafe AB varit både stilbildande och marknadsledare för utveckling och tillverkning av högfunktionella, återvinningsbara och visuellt tilltalande produkter i glas och aluminium. Som stilbildare inom både funktion, säkerhet och design är företagets produkter också måltavlor för andra företag, verksamheter som saknar egen innovationsförmåga och som vill slå mynt av ErgoSafes innovationskraft. Nu tar ErgoSafe ett generalgrepp om sin marknadsledande position och etablerar ett IP-partnerskap i nära samarbete med immaterialrättsexperten Bergenstråhle & Partners.

Innovationskraft som bygger värde

ErgoSafe utvecklar eldrivna skjutluckor, glasräcken och vertikala skjutpartier, alltid i nära samarbete med sina kunder. Produkterna bygger på teknik och lösningar som kännetecknas av både hög funktionalitet, säkerhet och inte minst, utpräglad design, tre egenskaper som samtidigt representerar stora finansiella värden hos ErgoSafe.

Jag tycker vi befinner oss i ständig utveckling här på ErgoSafe. Vi kan helt enkelt inte låta bli att tänka på hur vi kan göra våra lösningar bättre, ständigt påhejade av våra kunder, säger Fredik med ett brett leende. Det gäller inte bara nya men också våra befintliga produkter, de utvecklas med hjälp av den innovation som hela tiden pågår hos oss. Tidigare har vi nog inte insett värdet riktigt i vår innovationsförmåga, men det blir väldigt tydligt när vi omsätter det till immateriella tillgångar, säger VD Fredrik Johansson. Både den unika funktionen och säkerheten, den tilltalade designen och våra kvalitativa produktionsprocesser är stora värden i det vi skapar. I det nya IP-partnerskapet kommer vi kunna ta tillvara på det mycket bättre, avslutar VD Fredrik Johansson.

Bra design hjälper ErgoSafe att bli marknadsledare

Ergosafe är ett svenskt bolag med egen innovation, utveckling och modern produktion i Halmstad. Här säkerställer bolaget att kunderna får marknadsledande produkter i återvinningsbara material, tillverkade av egna välutbildade och engagerade medarbetare.

 

I ErgoSafes produkter är designfaktorn oerhört viktig eftersom den är så synlig. Vi människor föredrar genomtänkt designade produkter, både privat och professionellt, inte minst här i Skandinavien. Design är ett starkt argument och ofta det man köper först, ofta i ”paket” med bra säkerhetsaspekter. Ergosafe kommer fortsätta att satsa hårt på design och samtidigt öka den legala kontrollen av sin stora konkurrensfördel.

Kontakt

”Våra IP-experter hjälper dig att öka
affärsvärdet av dina IP-investeringar.
Kontakta en av våra rådgivare idag.”

Mask Group 46@2x

Petra Knoop Udén
COO

Fler kundreferenser

Etacs utveckling av nya produkter sker i samarbete med etablerade designers, erfaren vårdpersonal och användare av produkterna. Samarbetet bidrar starkt till att så många produkter betraktas som etablerade standarder och ”benchmarks” för en hel bransch.

 

Wittra har löst den stora utmaningen som den nu dominerande GPS-tekniken inte klarar av. Som det innovativa bolag Wittra är, har man jobbat konsekvent med att bygga upp en stark portfölj av immateriella egendomar och rättigheter, kopplade till sin innovation.

Climeon har fått otaliga erkännanden för sin innovationskraft och har idag ett marknadsledande fotfäste. Företaget ses som det ledande bolaget inom sin marknad och ”leverantör” till en av lösningarna på klimatfrågan.