Patenterad teknik levererar grön el på global basis

”Under vår tillväxtresa har Bergenstråhle stöttat oss med insikter i hur vi initialt kunnat bygga upp och sedan jobba strategiskt med våra immateriella tillgångar. Tillsammans har vi definierat vilka tillgångar som stöttar VAD under bolagets utveckling och hur vi ska stötta affärsplanen och vara tydliga med bolagets innovativa spets mot våra finansiella intressenter. 

Vi har fokuserat på hur vi ska kunna resa kapital från rätt typ av investerare och hur vi ska utveckla produkter och marknader, hela tiden med IP som värdefull och särskiljande faktor. Vi har en stark plattform för att fortsätta skala upp för framtiden, säger Alexandra Widelund, IP-chef hos Climeon.”

Geotermisk värme och spillvärme är två av världens största och samtidigt starkt underutnyttjade energikällor. Climeon använder dessa högpotenta energikällor för att producera en ren och tillförlitlig el dygnet runt, året runt – oberoende av väderförhållanden. Resultatet blir en billig och förnybar energi som kan ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas.

Begreppet hållbarhet används snart i varje företags årsredovisning, inte alltid med en tydlig förankring i vare sig verkligheten eller verksamheten. Hos Climeon är hållbarhet något som genomsyrar hela företaget. Inte minst när de utvecklar sina produkter. Rent tekniskt och väldigt förenklat nyttjar Climeon den sk ORC-tekniken (Organic Rankine Cycle) i sina lösningar. Det är en teknik som använder en värmekälla (högt tryck) och en kall källa (lågt tryck) för att driva ett flöde till en generator som i sin tur genererar el – ren el.

Med ORC-tekniken i botten har Climeon utvecklat ett eget koncept, Climeon Heat Power System, en skalbar och starkt patenterad teknik där metoder, nyckelsteg och komponenter i processen ger en högre verkningsgrad och en framtidssäker systemlösning. Climeon Heat Power System har vunnit stor global uppmärksamhet, inte minst från investerare. Intresset exemplifieras bra genom Breakthrough Energy Ventures, en investerarledd fond, uppbackad av några av världens främsta företagsledare. Fonden samarbetar med Climeon och Baseload Capital AB för att accelerera den globala utrullningen av geotermisk värmekraft.

 

Affärsutveckling med IP som hävstång

Climeon är ett skolexempel på en idéburen verksamhet där grundarna redan från start tänkte stort, men började smart. Man hade en visionär idé om att bli en global aktör som hjälper till att lösa världens klimatproblem. Och man ville bidra till en förnybar och fossilfri framtid. När grundarna definierade sin idé befann sig marknaden i ett ”formerande” skede. Med stöd i Bergenstråhles analys av hela teknikområdet och av övriga rådande marknadsförutsättningar, bestämde sig Climeon tidigt för att medvetet och konsekvent utveckla sin position från nischaktör till att bli en av de teknikbaserade ägarna till att lösa dagens utmanande klimatfråga. Med den ambitionen placerade sig Climeon i ett fint sällskap med andra innovativa och klimatfrämjande aktörer som till exempel Vestas (vindkraftteknik) och Tesla (batteriteknik). En av slutsatserna från Bergenstråhles analys blev en tidig och starkt selektiv insats – att skydda den unika teknikplattformen i syfte att bland annat kunna stötta den globala utrullningen.

Från idé till kontinuerligt värdeskapande

Climeon har fått otaliga erkännanden för sin innovationskraft och har idag ett marknadsledande fotfäste. Företaget ses som det ledande bolaget inom sin marknad och leverantör till en av lösningarna på klimatfrågan.

Fler kundreferenser

Prevex är experter på att fånga upp konkreta kundbehov och omvandla till innovation. Det har gjort företaget till en av de ledande leverantörerna av vattenlås i Europa. Med vårt processtöd IP Partner kan Prevex affärsutveckla med IP som hävstång.

Etacs utveckling av nya produkter sker i samarbete med etablerade designers, erfaren vårdpersonal och användare av produkterna. Samarbetet bidrar starkt till att så många produkter betraktas som etablerade standarder och ”benchmarks” för en hel bransch.

 

Wittra har löst den stora utmaningen som den nu dominerande GPS-tekniken inte klarar av. Som det innovativa bolag Wittra är, har man jobbat konsekvent med att bygga upp en stark portfölj av immateriella egendomar och rättigheter, kopplade till sin innovation.