En generator för våra kunders konkurrensförmåga

Vi hjälper våra kunder att få en stark egen drivkraft att jobba med immateriella tillgångar. Vi stöttar innovation och teknik, tillför struktur och ger kontinuitet till väl underbyggda beslutsunderlag som ditt företag kan växa med. Det ger ett flöde av mätbar Return-On-Innovation®.

Namn Efternamn, Teknikbolaget AB

Kombinationen av deras stenkoll på IP, vad som är affärsdrivande och hur vårt gemensamma innovationsarbete på olika sätt gynnar företagets KPI:er, har lyft vårt bolag till en ny nivå. Det är mycket mer verkstad nu!

Namn Efternamn, Teknikbolaget AB

Kombinationen av deras stenkoll på IP, vad som är affärsdrivande och hur vårt gemensamma innovationsarbete på olika sätt gynnar företagets KPI:er, har lyft vårt bolag till en ny nivå. Det är mycket mer verkstad nu!