En generator för våra kunders konkurrensförmåga

Vi hjälper våra kunder att få en stark egen drivkraft att jobba med immateriella tillgångar. Vi stöttar innovation och teknik, tillför struktur och ger kontinuitet till väl underbyggda beslutsunderlag som ditt företag kan växa med. Det ger ett flöde av mätbar Return-On-Innovation®.

Namn Efternamn, Sandvik

Kombinationen av deras stenkoll på IP, vad som är affärsdrivande och hur vårt gemensamma innovationsarbete på olika sätt gynnar företagets KPI:er, har lyft vårt bolag till en ny nivå. Det är mycket mer verkstad nu!

Namn Efternamn, NidaTech

Bergenstråhle har varit nyttiga för oss i processerna med produktutveckling och marknadslansering. De gör komplexa teknikinsikter lättolkade och förser oss med IP-data så att vi hela tiden kan ta välgrundade beslut kring krav och efterfrågan på aktuella marknader.

Namn Efternamn, Scania

Kombinationen av deras stenkoll på IP, vad som är affärsdrivande och hur vårt gemensamma innovationsarbete på olika sätt gynnar företagets KPI:er, har lyft vårt bolag till en ny nivå. Det är mycket mer verkstad nu!

Namn Efternamn, Climeon

Att jobba med Return-On-Innovation® i våra utvecklingsprocesser har gett oss synliga resultatförbättringar. Ja, fler nya kunder för att vara tydlig. Det har också gett oss en högre innovationskompetens och starkare egen drivkraft inom organisationen.

Namn Efternamn, Etac

Kombinationen av deras stenkoll på IP, vad som är affärsdrivande och hur vårt gemensamma innovationsarbete på olika sätt gynnar företagets KPI:er, har lyft vårt bolag till en ny nivå. Det är mycket mer verkstad nu!

Namn Efternamn, Tylöhelo

Kombinationen av deras stenkoll på IP, vad som är affärsdrivande och hur vårt gemensamma innovationsarbete på olika sätt gynnar företagets KPI:er, har lyft vårt bolag till en ny nivå. Det är mycket mer verkstad nu!

Namn Efternamn, Kinnarps

Kombinationen av deras stenkoll på IP, vad som är affärsdrivande och hur vårt gemensamma innovationsarbete på olika sätt gynnar företagets KPI:er, har lyft vårt bolag till en ny nivå. Det är mycket mer verkstad nu!