Job Position: European Patent Attorney

Petter Øen

Följ på LinkedIn Petter Øen European Patent Attorney, IP Management petter.oen [at] bergenstrahle.se +46 73 640 45 44 Stockholm Petter är European Patent Attorney hos Bergenstråhle & Partners och har mer än 10 års erfarenhet från patentområdet. Petter har också ett European Patent Litigation Certificate och är certifierad att representera kunder i Unified Patent Court. …

Petter Øen Läs mer »

Annika Unge

Följ på LinkedIn Annika Unge European Patent Attorney, Head of Patent, PhD annika.unge [at] bergenstrahle.se +46 79 100 24 04 Stockholm Med en Fil. Dr. (PhD) i biokemi från Stockholms Universitet och rankad MIP IP Star 2019 och 2020 och IAM 1000 patent 2020, är Annika en värdefull rådgivare i rollen som European Patent Attorney …

Annika Unge Läs mer »

Martin Sauer

Följ på LinkedIn Martin Sauer European Patent Attorney, IP Management martin.sauer [at] bergenstrahle.se +46 76 534 57 61 Stockholm Martin är partner och IP-konsult på Bergenstråhle & Partners. Han hjälper kunder främst inom teknikområden med mekanik och fysik och hans expertis inkluderar utarbetande av patentansökningar och hantering av patentprocessens alla ingående delar, freedom to operate-undersökningar, …

Martin Sauer Läs mer »

Nicklas Ojakangas

Följ på LinkedIn Nicklas Ojakangas European Patent Attorney nicklas.ojakangas [at] bergenstrahle.se +46 73 152 86 59 Linköping Fabricio är Patent Attorney på Bergenstråhle & Partners med fokus på rådgivning till kunder inom områdena biovetenskap, bioteknik, farma och mekanik. Hans huvudämne i genetik, MSc i biofysik och doktorsexamen i bioteknik har gett Fabrizio en bred förståelse …

Nicklas Ojakangas Läs mer »

Urban Nyberg

Följ på LinkedIn Urban Nyberg European Patent Attorney, IP Management urban.nyberg [at] bergenstrahle.se +46 76 534 57 60 Linköping Urban är European Patent Attorney på Bergenstråhle & Partners och har varit verksam inom området immateriella rättigheter sedan 1994, både inom industrin och i konsultverksamhet. Urban arbetar med de flesta aspekter av immateriell egendom. Han hanterar …

Urban Nyberg Läs mer »

Lars Estreen

Följ på LinkedIn Lars Estreen CIO, European Patent Attorney lars.estreen [at] bergenstrahle.se +46 70 769 79 96 Stockholm Lars är partner och European Patent Attorney på Bergenstråhle & Partners. Lars ansvarar för ett antal större IP-Partnerkunder, där hans roll är att se till att Bergenstråhles kompetens är lätt och kontinuerligt tillgänglig för kunderna. Lars har …

Lars Estreen Läs mer »