Veronika Olsson

Följ på LinkedIn Veronika Olsson Coordination Manager IP Management veronika.olsson [at] bergenstrahle.se +46 79 100 33 95 Stockholm Veronika är en av våra skickliga och dedikerade IP-koordinatorer på Bergenstråhle & Partners. Hon har arbetat inom området IP sedan 2010 och hanterar alla slags IP-formalia och administration avseende patentvalidering och varumärkesförnyelse.