Ta plats i förarsätet

Med IPR Control tar du kontroll över dokument, innehåll och deadlines – i realtid.

Ta kontroll över din IP-portfölj

IPR Control* är ett webbaserat administrationsverktyg som ger dig egen kontroll över dina patent-, design- och varumärkesansökningar. Du har koll på alla viktiga tidsfrister och korrespondens. Allt underlag är tillgängligt i realtid.

Har du kontroll på din IP-portfölj idag?

För att göra vettiga bedömningar om vilka delar i din portfölj av immateriella tillgångar som är lönsamma, stöttar din affärsplan och stärker dina användarrättigheter behöver du först veta vad du har. Med fakta på bordet kan du sedan analysera om dina rättigheter matchar aktuella marknadsförutsättningar, om de skyddar en föråldrad teknik som inte används, om företagets vision pekar åt ett håll och din IP åt ett annat. Med ständigt uppdaterad insikt finns svaren alltid nära till hands.

*IPR Control från CPA Global

Vilken IP bidrar bäst till dina affärer?

Att immateriella tillgångar och rättigheter är värdefulla, det vet vi. Så värdefulla att innovativa företag använder tillgångarna för att bevisa stora affärsvärden som kan nyttjas i affärstransaktioner i jakten på högre lönsamhet – för att bygga ett mer värdefullt bolag.

Om du ska förvärva, investera i och betala avgifter för IP-rättigheter vill du försäkra dig om att de är relevanta för det egna företaget, nu eller senare. För vem bygger upp en kostsam portfölj av tillgångar som inte kan leverera Return-On-Innovation®?

Kontrollera, hantera och besluta

Inga fler IP-dokument via E-post

Med hjälp av IPR Control har du hela tiden uppdaterad status över egna patent-, design- och varumärkesansökningar. Du har koll på tidsfrister och korrespondens, det som ofta hjälper eller stjälper en immateriell rättighets giltighet. Här kan du interagera direkt med databasen och sammanställa information om dina olika ärenden som du har tillsammans med oss på Bergenstråhle. Stöter du på problem får du hjälp av våra kunniga IP-administratörer.

Det här kan du göra i IPR Control:

  • Följa och bedöma IP-portföljen baserat på land, skyddsform och produktkategori.
  • Få ständigt uppdaterad information om behandlingsstadier och tidsfrister.
  • Förutse och övervaka kostnader.
  • Ta fram kostnadsunderlag för budgetering.
  • Ha tillgång till en kostnadsfri kundtjänst.

Inloggning till IPR Control

IPR Control, en del av IP-Partner

IP-Partner är Bergenstråhles unika samarbetskoncept som garanterar hög kontinuitet och oslagbar struktur och precision i det värdefulla arbetet med immateriella tillgångar. I ett IP-Partnerskap ökar både drivkraften och förmågan att jobba med immateriella tillgångar inom din organisation. Det handlar om att kontinuerligt identifiera, analysera, planera och utföra rätt IP-aktiviteter som stöttar företagets affärsmål.

Precis som för många andra delar av företagets verksamhet behöver IP hanteras kontinuerligt. Först då får du rätt timing i viktiga beslut som du behöver ta, drar nytta av gjorda investeringar och kan ifrågasätta värdet av tidigare beslut. Här kan IPR Control nyttjas som en egen IP-administrativ tjänst inom eller vid sidan av det mer heltäckande samarbetskonceptet IP-Partner.

Följ oss gärna på LinkedIn