Vi hittar nya
uppfinningar

Invention Harvesting med Bergenstråhle
som facilitator stärker din marknadsposition
genom att skapa ökad IP-aktivitet.

Vår unika Invention Harvesting-process identifierar idéer, tekniker
och processer som ännu inte har dykt upp på bolagets radar.

Ökad IP-aktivitet ger ökad marknadskraft

Ett bra sätt att stärka sin marknadsposition är att öka bolagets IP-aktivitet. Våra Invention Harvesting-experter leder det arbete som blir en drivkraft i företagets innovationsprocess och leder till att uppfinningsidéer inte missas.

Vi hjälper er att fånga och säkra upp värdet av de investeringar ni gör i forskning och utveckling, t ex genom att patentera unika lösningar som stärker bolagets position och konkurrensförmåga. Med vår Invention Harvesting genereras fler företagsinterna uppfinningsanmälningar och bidrar till mer Return On Innovation®.

En erfaren facilitator

Det här låter väl bra? Det är det men det förutsätter erfaren handledning. Här blir vår gränsöverskridande erfarenhet en nyckel. Som facilitator nyttjar vi insikter om teknik och teknisk utveckling, patent och andra IP-områdens förmåga att agera skydd, riskeliminering och värdefaktor. Till detta applicerar vi er och vår egen analysförmåga och branscherfarenhet. Vi ger handfasta exempel kopplade till produkter, system och processer och slutmålet är alltid att öka företagets lönsamhet.

Vi utmanar, inspirerar och utbildar

Invention Harvesting ska utmana nuläget och ger ökad insikt i hur man kan tänka för att bli medveten om att det uppstått uppfinningar som går att skydda och som kan bidra till företagets utveckling. Skyddsformerna handlar ofta om patent, företagshemligheter och designskydd, men även andra skyddsformer kan komma ifråga.

Som facilitator ställer vi frågor som mejslar fram potential till nya uppfinningar; vilket problem försökte ni lösa när ni skapade en produkt? Vilka utmaningar stötte ni på när ni utvecklade produkten och hur hanterade ni dessa? Vilka funktioner i en produkt finns inte i konkurrerande produkter och vilka tekniska detaljer får en produkt att fungera bättre än andra lösningar? När uppfinningen är en systemlösning ställer vi också frågor kring innovativ hantering av in- och utdata till systemet.

Ibland hamnar vi i stora och utmanande situationer. Vad skulle det t ex  innebära om vi identifierade underlag till ett teknikskifte? Förväntas ert bolag vara marknadens innovatör eller är det någon annan?

Vår rekommendation

Invention Harvesting är effektivt som ett återkommande moment i bolagets tillväxtplan, t ex som utvecklingsaktivitet i vårt samarbetskoncept IP Partner™.

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg!