Låt oss fortsätta att ”provtänka” lite kring begreppet värde och kopplingen till immateriell egendom. Det första man behöver göra för att över huvud taget kunna prata om värde, är att identifiera en egendom.

 

Det finns flera olika typer av immateriell egendom och ett sätt bland flera att kunna beskriva vad detta kan vara är genom att dela in dem i ENKLARE och SVÅRARE att identifiera.

 

Exempel på tillgångar som är lite ENKLARE att identifiera är patent, varumärken, design, upphovsrätt och kundrelationer. De är alla så pass kända och någorlunda uppenbara att de idag kan identifieras och värderas enligt relativt etablerade regler och metoder.

 

Kategorin SVÅRARE att identifiera kräver en ordentlig dos av affärsförståelse och en god förmåga att uppfatta och förstå olika sammanhang. Här dyker det exempelvis upp olika typer av algoritmer (vanligt förekommande hos verksamheter med omfattande digitalisering). Hit hör också olika typer av synergier (funktionella och värdeskapande) som uppstår som direkta effekter av att metoder och förlopp samverkar. Ytterligare en svårdefinierad tillgång är talang (kompetens). Det här är inte ett komplett facit och det finns ännu fler immateriella tillgångar som kan identifieras inom den här kategorin.

 

Båda dessa immateriella tillgångskategorier, ENKLARE och SVÅRARE att identifiera, spelar en betydande roll i värderingen av ett företag. Utan att försöka definiera en exakt procentsiffra (90-100%?) som visar hur mycket av globalt investerade pengar i bolagsköp som kan kopplas direkt till immateriella tillgångar de senaste 10 åren, konstaterar vi att det är just immateriella tillgångar som maximerar ett företags värde. Två förklaringar är att tillgångarna dels, korrekt identifierade och värderade, kännetecknas av ”bevisat värde” som leder till förvärv. Dels att de hjälper till att ge insikter i teknik och innovation, affärsmodeller och uppskalningspotential, det som pekar på framtida möjligheter.

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 43@2x

  Kontakta Ola Bergfeldt

  CMO and Teamleader Linköping
  ola.bergfeldt@bergenstrahle.test
  +46 70 492 61 11
  Linköping

  Fler inlägg av Ola

  När vi pratar med företag om vikten av att hantera sina varumärken kretsar fokus väldigt mycket och ofta kring praktikaliteter och juridiska aspekter. Och det är superviktigt. Men, för att kunna göra professionella bedömningar, avgränsningar och rekommendationer behöver vi också ”förstå varumärke”.

   

  Din varumärkesansökan kan visa sig bli den viktigaste investeringen i immaterialrätt som bolaget gör, någonsin.

  Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

  Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.