Att hantera innovation bättre än dina konkurrenter är core business. Jag kan hjälpa dig att skapa helt ny innovationskraft i ert produktutvecklingsarbete.
För att uppnå innovation betyder det att du har utvecklat en ny idé som förverkligats genom en produkt, tjänst, metod eller process och som har löst något eller tillfört något på ett unikt sätt ute på marknaden. Ungefär så fungerar det.

Vill ditt företag ha nya innovationseffekter?

Att utveckla innovation har varit ett av mina huvudfokus under många år. I min roll på Bergenstråhle & Partners är den förmågan extra intressant eftersom vi hjälper våra kunder att både öka, verifiera och kommersialisera företagets innovationsförmåga. Och vi använder immateriella tillgångar som unik hävstång i den processen. Om du kan svara JA på de två frågorna här nedan avseende ditt företag, så lovar jag att jag kan hjälpa dig att skapa helt ny innovationskraft i era utvecklingsambitioner:

 

 1. Har ditt företag kreativa medarbetare som behöver stöd för att strukturera och slutföra sina innovationer?
 2. Verkar ni i en kunskapsdriven miljö där teknisk innovation är viktig för att skapa bra affärsprestanda?

Är vi överens om de här två förutsättningarna, vill jag hjälpa dig att skapa nya, unika värden som är högrelevanta för marknaden och samtidigt adderar positiv särskiljning och ny lönsamhet till din organisation.

Innovationsprocess som skapar lönsamhet

Immateriella tillgångar och rättigheter har en väldigt viktig roll i förhållande till innovationsutveckling. Ofta en helt affärsavgörande roll som bottnar i hur förutsättningar om unikitet, utvecklingspotential och potentiella marknadshinder kan identifieras, bedömas och hanteras mer effektivt under innovationsprocessen. Dessutom, så länge det finns starkt kommersiellt intresse för vad ny innovation ska åstadkomma i företaget, är just IP en avgörande faktor som behöver integreras eftersom den utgör företags dominerande värde, ett värde som dessutom ökar över tid. Sett till grafen här nedan, hur bedömer du ditt företags värderelation mellan materiella och immateriella tillgångar? Det är en värdering som kan vi hjälpa dig att göra.

 

Min kommentar till bilden: Immateriella tillgångars del av ett innovativt bolags totala värde är på väg att gå genom taket. När IP används för att skapa större innovationseffekter på det sätt jag berättar om, leder det till att företaget utvecklas och genererar betydligt högre vinst än de företag där man inte fokuserar på att accelerera innovationseffekterna. 

Ditt företag ska blomstra, inte bara överleva

Att hantera innovation bättre än dina konkurrenter är core business. Det är som en affärsidé i sig. När jag hjälper ditt företag i den här processen kombinerar jag erfarenheter från innovationsarbete inom fordonsindustrin och IT- och telekomindustrin med nytt processtänk och med unik insikt i de IP-relaterade frågor som tar beslutsprocessen mycket snabbare framåt. Vårt gemensanna arbete i processen blir också ett unikt kvitto på företagets innovationskraft och ger nya viktiga bidrag till företagets värdering.

Så här hjälper jag dig att skapa en levande innovationsprocess

Det du kan läsa här nedan är endast ett litet och snabbt nedslag i inledningen till själva processen. När du hör av dig till mig går vi igenom detaljerna, planen och de önskade innovationseffekterna som just ditt företag har.

 

Så här fungerar det:

 

 1. Vi sätter upp ett unikt innovationsevent för din verksamhet och jobbar med strukturerad och starkt relevant idégenerering och utvärdering. Förutom de större innovationseffekterna som företaget eftersträvar kommer du att stärka relationen mycket mellan de interna deltagarna och skapa en tillåtande atmosfär där allas idéer får ta plats.
 2. Inför innovationseventet kommer jag ha kontakt med ert företag och komma överens om fokus och mål, vilka relevanta projekt som är igång eller under planering och hur företagets långsiktiga mål ser ut? Med Bergenstråhles process för att skapa nya innovationseffekter, fokuserar vi både på vad som ska generera resultat i nuvarande produkter och inte minst på målet att säkra företagets immateriella tillgångar under kommande decennier.

 

Idén med innovationseventet är att det ska vara så effektivt att du vill integrera det i företagets produktutvecklingsprocess. Min processledning och underlagen vi jobbar med kommer att leda till effekter som du i princip kommer att kunna budgetera in när processen väl sitter. Jämför gärna med att du ska hyra in en professionell föreläsare inom ett viktigt område. Den stora skillnaden här är värdet jag lämnar efter mig när vi är klara med själva föreläsningen (se principmodellen i diagrammet här nedan och observera att det inte är exakta siffror). Bergenstråhle jobbar agilt i team. Under eventet kommer en erfaren patentingenjör medverka för att på plats bedöma de idéer som valts ut för nästa steg. På det här sättet spar ditt företag en stor kostnad att undersöka patent i ett senare skede.

 

Principen för ett innovationsevent: Eventet under min handledning kommer att generera många nya idéer och kvalitativa produktutvecklingsmöjligheter. Men, det riktigt fina är effektförhållandet mellan idéerna, vad som rent affärsstrategiskt bör utvecklas och skyddas och hur mycket av detta som tar sig igenom en tuff granskning och blir t ex godkända och starka patent.

 

 

Vi är pionjärer inom lönsam innovation

Det är vi som har skapat Return On Innovation®, metoden för och måtten på hur framgångsrikt ditt företag driver processen från idé till lönsam innovation med IP som värdeskapande och särskiljande bas. Måtten på monetär avkastning är redan väl etablerade i din verksamhet – tillväxt och lönsamhet.

 

Att integrera vår agila innovationsprocess i företagets normala process för produktutveckling, ökar de konkreta innovationseffekterna markant och blir en motor som driver er utvecklingsprocess framåt. Att få in nya innovationer i era produkter parallellt med befintlig utvecklingsprocess, förlänger dramatiskt tiden för intjänande jämfört med att först utveckla innovationen och sedan utveckla den färdiga produkten.

 

Vi kan vara en del av, eller hela ditt Innovationsteam där vi etablerar, driver och vårdar tillväxtprocessen med utgångspunkt i IP-baserad innovation och utveckling. Vi integrerar innovation i din normala utvecklingsprocess för direkt implementation i löpande projekt.

 

Ta kontakt med mig så hjälper jag dig att skapa nya, unika innovationseffekter och adderar ny utveckling och lönsamhet till din organisation.

 

Per Folkeson
Manager Patent och affärsrådgivare

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 61@2x

  Kontakta Per Folkeson

  Patent Manager Mechanics & Electronics
  per.folkeson@bergenstrahle.test
  +46 79 101 41 42
  Göteborg

  Fler inlägg av Per

  Att hantera innovation bättre än dina konkurrenter är core business. Jag kan hjälpa dig att skapa helt ny innovationskraft i ert produktutvecklingsarbete.