Vi hjälper våra kunder att bygga trygga, framgångsrika bolag med starka, framtidssäkra produktportföljer.
- Immateriella tillgångar är värdefulla och i hög grad kopplade till den produktidé som du utvecklar. Ju tidigare du börjar titta på IP-frågor i din utvecklingsprocess, desto mer egen kontroll kommer du kunna ha över olika beslut som behöver tas och inte minst över de resultat som du vill skapa, menar Ola Bergfeldt, CMO på Bergenstråhle.

Jobba parallellt med att utveckla IP och produkt

Våra specialister inom IP-strategi och produktutveckling vet att framgångsrikt produktutvecklingsarbete bör bedrivas i nära symbios. Redan i tidiga utvecklingsprocesser är det betydligt mer effektivt att jobba parallellt med att utveckla IP och produkt eftersom både affärsmöjligheter och utmaningar behöver kommuniceras och hanteras för att kunna ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Utmaningar kan till exempel handla om:

 • teknik som redan finns,
 • konkurrenter som redan uppfunnit närliggande lösningar,
 • potentiella deltekniker som skulle kunna utvecklas,
 • marknader som är extra intressanta och många andra faktorer som kan påverka ditt beslut om hur fortsatt utveckling ska ske eller
 • förstå vilka juridiska omvärldsfaktorer du behöver ta hänsyn till.

 

Bergenstråhle är föregångare inom området immaterialrätt sedan starten 1934. Bergenstråhle är en fullservicebyrå som hjälper kunder med rådgivning, att identifiera och skapa immateriella tillgångar, hantera immaterialrättsportföljer och kommersialisera tillgångar och rättigheter, allt med syfte att uppnå bättre
Return On Innovation®.

 

För mer information, vänligen kontakta

Ola Bergfeldt, CMO Bergenstråhle & Partners
ola.bergfeldt@bergenstrahle.test
+46 704 92 61 11

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Fler inlägg av Ola

  När vi pratar med företag om vikten av att hantera sina varumärken kretsar fokus väldigt mycket och ofta kring praktikaliteter och juridiska aspekter. Och det är superviktigt. Men, för att kunna göra professionella bedömningar, avgränsningar och rekommendationer behöver vi också ”förstå varumärke”.

   

  Din varumärkesansökan kan visa sig bli den viktigaste investeringen i immaterialrätt som bolaget gör, någonsin.

  Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

  Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.