Din immateriella egendom kan vara lite lurig att uppfatta och definiera. Och den kanske inte ser ut att ha ett tydligt värde idag, men då har den sannolikt ett stort potentiellt värde i framtiden. Det är ett faktum som kan ge dig betydande konkurrensfördelar på marknaden redan nu.

 

Ibland är det bra att ta ned saker på jorden och hantera det för vad det verkligen är i sin enklaste form, just då. Man behöver inte alltid bli så djuplodande i sina analyser för det tenderar samtidigt att bli lite krångligt. Det är lätt att både ”fundering och hantering” blir just djuplodande och detaljerad när vi pratar om immateriell egendom, immateriella rättigheter och immateriella tillgångar. Det ligger lite i ämnets natur. Min ”fundering” just nu handlar om ifall det vi sammanfattar som IP kan förklaras på ett enkelt sätt och om man kan förklara att det verkligen har ett värde och kan betraktas som tillgångar.

Jag gör ett försök. Jag har ingen ambition alls att vara heltäckande, bara göra några nedslag. På den mest grundläggande nivån kan konstateras att varenda företag har immateriell egendom. Företaget har exempelvis ett namn och när namnet används på marknaden går det från att ”bara” vara ett ”trademark” till att bli ett varumärke. Exakt där i den situationen övergår det till att bli en form av immateriell egendom som kan vinna värde och skapa positiva associationer. Därför bör namnet skyddas. Det blir en av dina immateriella tillgångar.

Flera tecken på att du har värdefull immateriell egendom

Jag ska försöka ingjuta mod och förhoppningar till dig som läser. Förhoppningar om stora framtida immateriella värden. Här kommer ytterligare några tecken på att du har värdefull immateriell egendom som du inte bara bör identifiera, utan också skydda och inte minst använda för att den ska generera ett bra monetärt värde, ett starkt funktionellt värde och en konkurrensfördel i framtiden.

 

 • Du har ett välkänt varumärke. Eller så har du ambition att bygga ett.

 

Varje varumärke har värde om det redan är känt på någon nivå. Eller så har det ett potentiellt värde och när det kommer ut på marknaden så kommer det att växa i värde när det blir mer känt, så länge det blir känt för rätt saker förstås. Därför bör alla varumärken vara varumärkesskyddade. För att säkerställa att ditt varumärke inte krockar med (inkräktar på) andras liknande märken som redan används på marknaden, bör du göra en varumärkessökning för att få en bra bild över hur det ser ut, innan du ger dig ut på marknaden. Inget företag borde hoppa över detta kritiska steg, som dessutom inte kostar så mycket att få gjort. Även om vi på Bergenstråhle tycker att det är kul och spännande att företräda ditt företag i en rättslig situation, kan det kosta väldigt mycket och utfallet av en varumärkestvist är ju aldrig bestämd i förväg.

 

 • Du har skapat något unikt

 

När du skapar något unikt och använder det i ett medialt sammanhang, får du automatiskt en upphovsrättighet till det du skapat. Du kanske har producerat en liten e-bok, en video, tagit bilder, spelat in en presentation som du har hållit vid ett seminarium, spelat in egen musik eller skrivit ett tal, för att nämna några ofta förekommande skapelser. I alla de här exemplen har du skapat något unikt som du kan ha upphovsrätten till. Om någon annan skapar något unikt på uppdrag av dig och åt dig, se till att du definierar upphovsrätten till det materialet genom att skriva ett avtal om vem som äger rättigheten att använda materialet. Så snart ditt material görs tillgängligt i/visas i en kanal som andra kan se och kommer åt, gäller din upphovsrätt (copyright). Men, om någon annan får för sig att använda ditt verk/material och till exempel marknadsför och säljer det som sitt eget, kan det bli aktuellt att lösa tvisten i en domstol om det inte går att göra upp ändå. Då är det bra att ta hjälp av juridisk expertis och det finns till exempel här hos oss på Bergenstråhle.

 

 • Du har uppfunnit en ny teknisk lösning

 

Om du tror att du har uppfunnit något som ingen annan tidigare har gjort, kan det vara läge att ta reda på om det är unikt och användbart och i så fall på vilket sätt. Är det något som du avser att marknadsföra och tjäna pengar på så kan du behöva ha ett skydd, till exempel patent. Ibland kan en annan lösning vara att definiera delar av eller hela uppfinningen som en företagshemlighet. Allt för att du ska kunna ”härja fritt” på marknaden. Typiskt med bra uppfinningar är att andra kommer att vilja kopiera din uppfinning och skapa egen vinning. Det är en viktig anledning till att du behöver någon form av bevis för att det är din uppfinning.

 

 • Du har skapat en speciell process eller teknik

 

Det här kan handla om något som är ett stöd när du utvecklar eller levererar din produkt eller dina tjänster. Om du har skapat en unik process eller teknik som är ditt företags ”secret sauce”, definiera processen eller tekniken tydligt i detalj och se till att hålla det hemligt. Om den unika processen eller tekniken ger ditt företag en konkurrensfördel nu eller i framtiden, kan du säkra upp just den immateriella egendomen med rätt typ av avtal och med policys och då minimera risken för exponering och att någon kommer åt hemligheten.

 

 • Du har skapat en företagsblogg

 

Innehåller din blogg inlägg som du/ni har skapat själva? I så fall har de ett kommersiellt värde och betraktas som unik, användbar och värdefull information. Du kan till exempel skapa en serie blogginlägg som sedan kan sättas ihop till en e-bok i ett visst ämne som andra har nytta av, eller en utbildning som du kan paketera och erbjuda eller sälja som en tjänst. Företaget kanske inte tjänar pengar direkt på blogginnehållet idag, men det innebär inte att det inte har ett potentiellt värde som du kan nyttja i framtiden. Här blir det aktuellt med upphovs

Mitt budskap till dig

Din immateriella egendom är inte alltid så enkel att uppfatta och definiera. Och den kanske inte ser ut att ha ett tydligt värde idag, men då har den sannolikt ett stort potentiellt värde i framtiden. Det är ett faktum som kan ge dig betydande konkurrensfördelar på marknaden redan nu. Det kan till exempel göra det möjligt för ditt företag:

 • att ta er in på nya marknader,
 • ta ut högre priser,
 • sälja fler produkter,
 • attrahera investerare och en hel del annat.

Jag kan försäkra dig om att din immateriella egendom förlorar sitt värde om du inte skyddar och använder den. Därför är det så mycket värt att investera tid och pengar för att skapa skydd och strategier för användning. Det är så du drar nytta av din innovationskraft och kreativitet.

 

/Ola Bergfeldt

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 43@2x

  Kontakta Ola Bergfeldt

  CMO and Teamleader Linköping
  ola.bergfeldt@bergenstrahle.test
  +46 70 492 61 11
  Linköping

  Fler inlägg av Ola

  När vi pratar med företag om vikten av att hantera sina varumärken kretsar fokus väldigt mycket och ofta kring praktikaliteter och juridiska aspekter. Och det är superviktigt. Men, för att kunna göra professionella bedömningar, avgränsningar och rekommendationer behöver vi också ”förstå varumärke”.

   

  Din varumärkesansökan kan visa sig bli den viktigaste investeringen i immaterialrätt som bolaget gör, någonsin.

  Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

  Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.