Innovation bevisas ofta genom de immateriella tillgångar som skapas för att kontrollera, hantera och värdera innovationerna. Här berättar vi om den färska rapport som EPO och EUIPO publicerat och som visar att 45% av EU:s totala BNP (6.6 miljarder euro) genereras av IPR-intensiva företag.

 

En nyligen publicerad rapport* från EPO och EUIPO visar att 45% av EU:s totala BNP (6.6 miljarder euro) genereras av IPR-intensiva företag – företag som bygger sin verksamhet och framgång genom att på olika sätt skapa och generera värde med hjälp av immateriella tillgångar.

Hög innovationsförmåga ger dig bättre lönsamhet

Enligt rapporten* (2019) från EPO och EUIPO är utan tvekan innovationsförmåga en av de avgörande faktorerna till högre lönsamhet i ett bolag, inte sällan upp till 3 gånger så hög lönsamhet. Det är samtidigt en faktor som genererar betydligt fler arbetstillfällen i de bolag där innovation är en del av strategin jämfört med mindre innovativa verksamheter.

 

Innovation är många olika saker men bevisas ofta genom de immateriella tillgångar som skapas för att kontrollera, hantera och värdera innovationerna.

Några av de övergripande slutsatser rapporten har kommit fram till:

 • IPR-intensiva (jobbar aktivt med sina immateriella tillgångar och rättigheter) företag genererade 29,2% av alla jobb i EU under perioden 2014-2016. I genomsnitt anställde dessa företag nästan 63 miljoner människor i EU under perioden. Dessutom genererades ytterligare 21 miljoner arbetstillfällen i företag som levererar varor och tjänster till de IPR-intensiva företagen.
 • Under samma period genererade IPR-intensiva företag nästan 45% av den totala ekonomiska aktiviteten (BNP) i EU, värt 6,6 miljarder euro. De stod också för det mesta av EU: s handel med resten av världen och genererade ett handelsöverskott och hjälpte till att hålla EU: s externa handel i stort sett balanserad.
 • IPR-intensiva företag betalar betydligt högre löner än andra industrier, med en lönepremie på 47% jämfört med andra företag. Detta överensstämmer med det faktum att mervärdet per arbetare är högre i IPR-intensiva företag än på andra håll i ekonomin.
 • En jämförelse av resultaten från denna studie med resultaten från 2016-upplagan visar att IPR-intensiva företags relativa bidrag till EU: s ekonomi har ökat mellan de två perioderna 2011-2013 (2016-studien) och 2014-2016 (den aktuella studien) även efter att hänsyn tagits till förändringen i antalet immateriella industrier.
 • Bland IPR-intensiva företag har den ekonomiska vikten för de företag som är engagerade i utvecklingen av tekniker för att minska klimatförändringarna (CCMT) och de som är relaterade till den fjärde industriella revolutionen (4IR) ökat de senaste åren. CCMT-branscher stod för 2,5% av sysselsättningen och 4,7% av BNP i EU 2014-2016, medan 4IR-sektorerna utgjorde 1,9% av sysselsättningen och 3,9% av BNP under samma period.

Men, jag vet att siffror på en övergripande EU-nivå, om än positiva, inte hjälper dig som är i färd med att bygga upp en innovativ verksamhet med konkreta råd som du kan använda dig av direkt.

 

Här är den första insikten jag vill bidra med – Du kan inte mäta framgången i företagets innovationsarbete enbart genom att bygga upp en stor portfölj av immateriella tillgångar och rättigheter. Så vad ska du göra?

3 konkreta råd som du och ditt bolag bör ta ställning till:

 1. Istället för att lägga en massa tid och pengar på att bygga upp stora portföljer av IP utan att definiera deras respektive roll och värde, bör du använda dina immateriella tillgångar till att utveckla och stärka dina affärer och se till att du kan mäta effekterna.
 2. Istället för att driva kostsamma IP-projekt som aldrig verkar tar slut, bör du istället anamma ett ”investment mindset” när du hanterar dina immateriella tillgångar. Tillgångarna ska användas till något som bygger din innovativa verksamhet.
 3. Istället för att nöja dig med osäkerheten kring tillgångarnas påverkan på företagets mål, bör du säkerställa din Return-On-Innovation genom att kapitalisera på dina immateriella tillgångar i olika affärstransaktioner.

 

Kontentan av dessa 3 råd är att du bör använda din IP som en hävstångsfaktor för att uppnå bättre kommersiella resultat i ditt bolag,

Hur vet du vad som är värdefullt i ditt bolag?

Precis som för andra högt värderade tillgångar i ditt bolag där du vill att investering och avkastning ska gå ihop, behöver de immateriella tillgångarna också ha en aktiv förvaltning. Initialt behöver du få insyn i och förstå vilka immateriella tillgångar du har, vilken roll de har eller kan ha och vilka av dessa som representerar ett värde. Utan den insikten är det omöjligt att prioritera rätt, till exempel vid olika investeringstillfällen. Utan insikten lär du också lägga onödig tid och pengar på att ta kontroll över tillgångar som inte utvecklar din verksamhet i rätt riktning.

 

I en aktiv förvaltning ifrågasätter vi löpande om det kommersiella eller strategiska värdet är tillräckligt stort för att motivera fortsatta investeringar i att utveckla och upprätthålla portföljen med IP-tillgångar. Detta aktiva förhållningssätt är en förutsättning för att kunna ha ett Return-On-Innovation-perspektiv på dina investeringar – att skapa ständigt ökad lönsamhet.

Frågor som leder dig mot bättre lönsamhet med hjälp av IP:

 • Har du full kontroll över företagets IP?
 • Har du någon gång fått en professionell “second opinion” som har hjälpt dig att definiera ett relevant värde och en bra nivå av kontroll?
 • Hur vet du att du har fått fram ett relevant värde av dina tillgångar som du kan använda till olika affärstransaktioner?
 • Hur stark och tydlig är kopplingen idag mellan ditt företags affärsstrategi och betydelsen av företagets IP?

Kontakta mig så hjälper vi ditt bolag att öka lönsamheten när du jobbar med immateriella tillgångar.

 

Ervin Dubarić

 

* Här hittar du rapporten från EPO och EUIPO

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 63@2x

  Kontakta Ervin Dubaric

  Patent Information Specialist
  ervin.dubaric@bergenstrahle.test
  +46 73 231 09 93
  Stockholm

  Fler inlägg av Ervin

  Innovation bevisas ofta genom de immateriella tillgångar som skapas för att kontrollera, hantera och värdera innovationerna. Här berättar vi om den färska rapport som EPO och EUIPO publicerat och som visar att 45% av EU:s totala BNP (6.6 miljarder euro) genereras av IPR-intensiva företag.

   

  När företag enbart undersöker och analyserar marknads- och användardata som bas för att skapa beslutsunderlag till sin strategiska utvecklingsinriktning, jobbar de inte med hela sanningen. Det betyder naturligtvis att dina beslut riskerar att bli direkt felaktiga.