Värdet du skapar i ett spelbolag går inte att ta på, det är immateriellt. I ett spel skapas en mängd värden som du vill ha kontroll över, allt från figurer i spelet till ett spelmoment, spelmekanik eller en historia som driver handlingen framåt. Här i bloggen ger jag dig några viktiga nycklar som kan användas i spelutvecklingsprojekt av olika storlekar för att säkerställa och stärka kontrollen av de immateriella tillgångar som skapats.

 

Begreppet ”IP” inom spelbranschen fångar till viss del in det immateriella värdet jag pratar om. Tänk dig att ett ”Spel-IP” är en avgränsad övergripande idé kring upplevelser, figurer och spelmekanik. Det närmar sig själva historien och karaktärerna i en viss värld. Värdet du skapar i ett spelbolag går inte att ta på, det är immateriellt. I spel skapas en stor bredd av värden, allt från figurer i spelet till ett spelmoment, spelmekanik eller en historia som driver handlingen framåt.

Spelutvecklaren och investerarens perspektiv

Som spelutvecklare är du ofta bekväm att prata om ditt eget spel-IP och det är för många självklart vad som ingår i det begreppet och vilka tillgångar man anser vara utmärkande. Dock, när du som spelutvecklare ska konkretisera för t.ex. investerare eller i ett läge där du vill ge någon annan tillåtelse att använda ditt spel-IP, uppstår ofta problem med att begreppet upplevs otydligt och de ingående delarna blir då svåra att överföra till någon.

 

Från ett investerarperspektiv är det viktigt att det värde som byggs upp i det man investerar i inte försvinner eller utnyttjas. Om du som spelutvecklare vill låta någon annan använda ett visst spel-IP, till att exempelvis skapa en uppföljare, är det också viktigt att kunna ge dem rätten att använda tillgångarna du har byggt upp för att kunna skapa nästa spel. Då krävs det att de ursprungliga tillgångarna är tydligt definierade och att du har kontroll över dessa och förstår vad de är värda.

Säkerställ värdet på ditt spel

Ett sätt att se på det generella värde som byggts upp kring ett spel-IP, är att betrakta det som ett varumärke du utvecklar och fyller med värde. Ett spel bygger till stor del på spelmekanik och upplevelser som spelaren har i förhållande till spelet. Det kan vara en:

 

 1. story,
 2. karaktärer eller
 3. känslan man får när man spelar.

 

Varför spelarna väljer ett specifikt spel bygger till stor del på vilket värde som kommunicerats och som spelaren kan fatta ett köpbeslut på. Detta värde är det som kan sammanfattas som spelets varumärke.

 

Värdet som byggs upp kring ett spel-IP består av olika delar, olika tillgångar. Det kan vara:

 

 1. koden och grafiken,
 2. regler i spelet,
 3. figurer och story,
 4. community etc.

 

För att kunna säkerställa värdena är det viktigt att du som spelutvecklare har identifierat dessa som ingående tillgångar. Utan att ha identifierat tillgångarna, kan du inte heller använda rätt verktyg för att kontrollera tillgångarna och säkerställa att värdet behålls.

Tänk så här när du ska värdera och kontrollera dina speltillgångar

Alla tillgångar som har identifierats har ett visst värde för ditt spelprojekt. Ett sätt att utvärdera varje identifierad tillgång är att titta på perspektiven:

 

 1. hur värdefull/viktig är tillgången för projektet” och
 2. ”hur god kontroll har jag över tillgången”.

 

Då kan du få en bild av vilka tillgångar som har högt värde och sedan definiera vad som behöver göras för att öka kontrollen över tillgångarna och med så högt värde som möjligt.

Några verktyg som ger dig kontroll

Att ha kontroll över IP-tillgångarna är viktigt framför allt för att det värde du bygger upp ska bibehållas. men det är också viktigt för att inte andra, utan din tillåtelse ska utnyttja det du skapat. En sökning idag i App Store på spelet ”Farmville” ger minst 10 olika spel, som inte är Zyngas FarmVille, utan mer eller mindre likadana kloner. Risken är överhängande att den som inte är insatt kommer att ladda ner ett annat spel, i tron att det är FarmVille, bli besviken och med uteblivna intäkter för utvecklaren som följd.

 

För att kontrollera de tillgångar som finns i ett spel använder vi oss av olika verktyg. Det kan vara juridiska verktyg, som avtal och registrerade rättigheter, men det kan också vara i form av policys och processer. Vilka verktyg som är lämpliga att använda för ditt spelprojekt måste alltid utvärderas i förhållande till värdet av tillgången och de specifika förutsättningarna som gäller för just det spelet, spelutvecklaren och marknaderna du agerar på.

Vet du om du äger det du har skapat?

I grunden utgår kontroll från att du äger det du har skapat. Att se till att det som har utvecklats av bolaget också ägs av bolaget. Det kan handla om att se till att de som arbetar i projektet har välskrivna anställningsavtal eller konsultavtal. Risken är annars att något som har skapats för spelet inte ägs och kontrolleras av bolaget, och att du på grund av bristande eller obefintliga avtal tappar värde, och i vissa fall inte ens kan publicera spelet på grund av det.

11 framgångsnycklar till ditt spelutvecklingsprojekt

TIDIGT I UTVECKLINGEN

 

1. Säkerställ intern kontroll/ägande i avtal, av de tillgångar som utgör spel och varumärke.

 

2. Säkerställ att spelets namn kan användas på de relevanta marknader. Hela världen, EU, USA, Kina? Är relevanta domännamn lediga?

 

3. Registrera namnet på spelet som varumärke direkt (beroende på budget/namnprocess). Registrera relevanta domännamn. Registrera relevanta konton på sociala medier.

 

4. Säkerställ att spelet inte anklagas för att ha kopierat skyddade element från andra spel.

 

INNAN SPELET SLÄPPS

 

5. Lämna in en upphovsrättsregistrering i USA (ev. Kina) för det färdiga spelet.

 

6. Överväg att varumärkesregistrera namnet och logotypen om det inte redan är gjort. Säkerställ att kontroll finns på relevanta marknader.

 

7. Identifiera de huvudsakliga immateriella tillgångarna för det färdiga spelet. Säkerställ att de kontrolleras på relevant sätt och ta steg för att säkra kontrollen vid behov – t.ex. genom att registrera vissa av dem som design eller varumärken och specificera hur dessa tillgångar får användas internt och externt av tredje part. T.ex. Får fans göra ”let’s play videos”? Får de tjäna pengar på det?

 

8. Överväg andra former av registrerat skydd och andra länder där kontroll är relevant.

 

NÄR SPELET ÄR SLÄPPT

 

9. Säkerställ att de mest värdefulla tillgångarna för spelet och spelets varumärke fortfarande är inom den kontinuerliga kontrollen.

 

10. Bevaka och följ upp hur tillgångarna används av tredje part – fans, avtalspartners och förläggare. Följer de avtalen som ni har?

 

11. Utarbeta en policy och process för hur generella kopior/kloner ska hanteras. Utvärdera om de har kopierat delar som är kontrollerade/skyddade och gör en plan för hur det ska hanteras.

 

Kontakta mig så bygger vi upp värdet i ditt spelprojekt!

 

Johan Örneblad
Innovation Lawyer & Gaming IP Expert

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 100@2x

  Kontakta Johan Örneblad

  Fler inlägg av Johan

  Värdet du skapar i ett spelbolag går inte att ta på, det är immateriellt. I ett spel skapas en mängd värden som du vill ha kontroll över, allt från figurer i spelet till ett spelmoment, spelmekanik eller en historia som driver handlingen framåt. Här i bloggen ger jag dig några viktiga nycklar som kan användas i spelutvecklingsprojekt av olika storlekar för att säkerställa och stärka kontrollen av de immateriella tillgångar som skapats.