I en väl formulerad IP-strategi kopplar vi dina immateriella tillgångar till bolagets affärer och utveckling. IP-strategin blir ett konkret och handfast affärsverktyg som delvis styr men framför allt stöttar hur beslut kring utveckling (teknisk och marknadsmässig) och affärer bör ske. När vi hjälper ditt bolag att ta fram en IP-strategi får du väl strukturerade och prioriterade förslag på hur identifierade immateriella tillgångar kan utvecklas, hanteras och kontrolleras så att det gagnar bolagets utvecklingsplaner.

 

IP-strategin startar resan mot en tydlig och kontinuerlig värdeökning till verksamheten.

Vi matchar rätt IP-frågor med rätt utvecklingsfas

Oavsett NÄR i ett företags utveckling som en IP-strategi skapas, är det avgörande att förstå VILKEN utvecklingsfas bolaget befinner sig i och åt vilket håll bolaget är på väg. Olika IP-frågor kan nämligen ha olika funktion och olika grad av affärsnytta i olika utvecklingsfaser. Då bör tillgångarna nyttjas på olika sätt.

 

Här bjuder jag på några exempel:

Exempel 1. Bolag i tidig utvecklingsfas

Här finns ett tydligt behov att identifiera IP-rättigheter och tillgångar som stöttar olika önskade utvecklingsspår. I det här tidiga skedet vill du definiera vad ni ska bli kända för och ni vill veta om det ni skapar är unikt. Vi brukar ställa den utmanande frågan – var ligger guldet, d v s var finns det största värdet? Om ni är säkra på det, vilket skydd behöver ni då ha och hur kan ni kontrollera och använda den värdefulla tillgången? Andra typiska frågeställningar att brottas med här kan handla om vem som ska äga vad när bolaget utvecklas, vem ni kan prata med och vem ni definitivt inte bör prata med. Det är sådana här frågor vi hjälper dig att skapa klarhet i.

Exempel 2. Bolag i tydlig tillväxtfas

I en tillväxtfas är ett konkret användande av bolagets immateriella tillgångar en konkurrensfördel. Här vill ni förstå vilka ni bäst ska samarbeta med och vilka marknader ni ska prioritera, både ur ett finansiellt och ett konkurrensmässigt perspektiv? Om bolaget växer är det också värdefullt att kunna se var ni kan hitta fler bra medarbetare, t ex till fortsatt utveckling inom ert teknikområde. Vi hjälper er att förstå hur ni kan använda er IP i olika marknadsföringssituationer och vi hjälper er att bevisa relevant värde av era immateriella tillgångar för flera olika situationer, inte enbart när någon vill investera.

 

Vi kommer diskutera med dig hur nyttan i bolagets IP förändras när bolaget utvecklas och hur ni investera vidare i er IP för att ytterligare stötta tillväxt.

Exempel 3. Etablerade bolag med starkt marknadsfäste

Med en tydlig marknadsetablering kommer bolaget vilja kommersialisera den IP som skapats i så stor omfattning som möjligt, så länge som möjligt. Det kan bli aktuellt att förstå vad era produkter, tjänster eller hela bolaget är värt.

 

Det kan också bli viktigt att förstå hur ni kan använda er IP i nya affärsutmaningar:

 • Har ni t ex en teknikplattform som ger er utrymme att utveckla nya lösningar med samma grundteknik?
 • Finns det nya applikationsområden där er teknik kan erbjuda en eller flera lösningar?

Den riktigt stora frågan är – hur kan ni kontinuerligt skapa ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft med stöd i ert IP-arbete? Här är vi på Bergenstråhle starka och vi erbjuder en unik process som vi döpt till Return On Innovation®. Bättre Return On Innovation® är ett mål med en bra IP-strategi.

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Fler inlägg av Ola

  När vi pratar med företag om vikten av att hantera sina varumärken kretsar fokus väldigt mycket och ofta kring praktikaliteter och juridiska aspekter. Och det är superviktigt. Men, för att kunna göra professionella bedömningar, avgränsningar och rekommendationer behöver vi också ”förstå varumärke”.

   

  Din varumärkesansökan kan visa sig bli den viktigaste investeringen i immaterialrätt som bolaget gör, någonsin.

  Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

  Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.