Att internet styr våra liv idag är ingen överdrift, och detta pandemins år har betydelsen ökat än mer. I takt med det har även bedragarnas aktiviteter uppenbarligen ökat.

 

WIPO (World Intellectual Property Organization) meddelade igår att man har registrerat det 50.000:e ärendet om tvistlösning för en domännamnstvist, sedan starten av systemet 1999. Under de tio första månaderna 2020 initierades 3.405 ärenden, vilket är en ökning med 11 % jämfört motsvarande period året innan.

 

The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) är namnet på tvistlösningen som gör det förhållandevis enkelt, om man vet hur man gör, att få ta över en domännamnsregistrering som någon illvillig person har registrerat i ond tro. Just WIPO:s tvistlösning gäller en del internationella och nationella toppdomäner, främst .com och .net.

 

WIPO har räknat och noterar att i de här 50.000 ärenden har närmare 91.000 domännamn behandlats, och aktörer från fler än 180 länder har varit involverade.

 

För .se-domäner finns den svenska tvistlösningen ATF, som dock administreras av WIPO.

 

Några svenska exempel från tidigare i år var när Swedbank vann och fick ta över domännamnet swedbankgroup.se som var registrerat i ond tro, och när Blocket fick ta över blockket.se och bloocket.se som hade registrerats av annan i ond tro.

 

Men det är dock inte alltid som den som klagar, som oftast också äger varumärket som motsvarar domännamnet, vinner kampen om domännamnet. Här finns ju ingen indelning i varor och tjänster, så inom domännamnsvärlden kan även icke konkurrerande verksamheter kollidera.

 

Naturligtvis har vi på Bergenstråhle expertkunskaper när det gäller hantering av domännamnstvister. Kontakta Maria Svensson så hjälper hon dig att gå igenom dina förutsättningar till en bra tvistehantering.

 

 

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 78@2x

  Kontakta Christer Löfgren

  Fler inlägg av Christer

  När vi pratar med företag om vikten av att hantera sina varumärken kretsar fokus väldigt mycket och ofta kring praktikaliteter och juridiska aspekter. Och det är superviktigt. Men, för att kunna göra professionella bedömningar, avgränsningar och rekommendationer behöver vi också ”förstå varumärke”.

   

  Din varumärkesansökan kan visa sig bli den viktigaste investeringen i immaterialrätt som bolaget gör, någonsin.

  Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

  Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.