I föregående inlägg här på bloggens ”Legal smartness” togs brittiska Bromptons jakt på förlängd ensamrätt upp. Då var det endast generaladvokatens förslag som hade kommit, därefter har EU-domstolens sagt sitt. Resultatet var inte alls överraskande, men däremot något som man som innovatör bör tänka till kring.

Se till att formge din produkt

Utgångspunkten är att BROMPTON-cykeln baseras på en uppfinning kring hopfällningsmekanismen som möjliggör tre skilda lägen med olika funktioner, där den i minsta format är enkel att bära iväg. Uppfinningen ledde till patent som uppenbarligen har varit effektivt för att hålla kopior borta. Den utvecklades dock på 1980-talet, och lanserades 1987, så patentet har upphört sedan en tid.

 

När sydkoreanska Get2Get började sälja sin version CHEDECH, som är synnerligen lik originalet, reagerade Bromton för att få stopp på CHEDECH och stämde vid belgisk domstol för intrång i upphovsrätten till designen. Get2Get pekade på att patentet hade upphört och att det är just den tidigare patenterade lösningen de har tillämpat i sin cykel, vilket ledde till att CHEDECH fick den utformning den har. Alltså att designen är helt beroende av tekniken.

 

De frågor som landade hos EU-domstolen gällde hur man ska bedöma upphovsrätten i det tekniska gränslandet. Noterbart är att praxisbildningen inom upphovsrätten i stora delar ligger vid EU-domstolen även om det inte är någon ”EU-rättighet”.

Svaret från EU-domstolen

Även om formgivningen av en produkt är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat, kan den ges upphovsrättsligt skydd under förutsättning att kraven för upphovsrättsligt skydd är uppfyllda;

 • alltså att formgivningen är resultatet av ett självständigt skapande där formgivaren har möjlighet att göra fria och kreativa val och ger uttryck för det.

Huruvida det finns alternativa tekniska lösningar med samma effekt kan ha betydelse, men behöver inte ha det.

Det tidigare patentet då?

EU-domstolen förklarade att det bara är relevant om det kan hjälpa till att förstå vilka överväganden som låg bakom formgivningen.

 

Not: det återstår att se vad den belgiska domstolen kommer fram till i BROMPTON-fallet, med EU-domstolens guidning i ryggen.

Annorlunda med varumärken och teknik

Den här bedömningen skiljer sig en del från motsvarande när det gäller varumärken. Där är utgångspunkten annorlunda. Det spelar då ingen roll om någon del i formgivningen egentligen har särskiljningsförmåga, en förmåga att uppfattas som varumärke, om utformningen styrs av tekniska aspekter. Huruvida det finns alternativa utformningar med samma tekniska effekt är irrelevant i varumärkesfall.

Lärdom:

Har du en patenterbar teknisk lösning som syns och har effekt på formgivningen av produkten, se då till att lägga ytterligare kraft på formgivningen av produkten med målet att formgivningen ska leva sitt eget skyddsbara liv. Lyckas du tillräckligt bra kanske det eviga varumärkesskyddet kan nyttjas, annars kan upphovsrättens långa skydd för brukskonst vara ett bra alternativ.

 

Behöver ditt företag hjälp att diskutera strategier kring hur ni ska hantera de immateriella rättigheterna på ett affärsstödjande sätt, hör av er till mig så sätter vi igång.

 

Christer Löfgren
Attorney at Law

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 78@2x

  Kontakta Christer Löfgren

  Fler inlägg av Christer

  När den tekniska funktionen är den enda faktorn som styr produktens utseende, saknar det betydelse om det finns andra alternativa former. Det kan däremot ha betydelse om den form som valts innehåller viktiga icke-funktionella beståndsdelar, som är ett resultat av ett fritt val från upphovsmannens sida.

   

  I föregående inlägg här på bloggens ”Legal smartness” togs brittiska Bromptons jakt på förlängd ensamrätt upp. Då var det endast generaladvokatens förslag som hade kommit, därefter har EU-domstolens sagt sitt. Resultatet var inte alls överraskande, men däremot något som man som innovatör bör tänka till kring.

  Även mindre företag behöver icke personkopplade rutiner för hantering av de aktiviteter och tjänster som representerar stora delar av företagets värde. Hur hanterar du till exempel patentfrågor och betalning av årsavgifter?

  Varumärkesrätten ger en ensamrätt att använda varumärket. En av effekterna är att man kan stoppa piratkopior och andra intrång. Men blir det ett intrång om någon tar bort varumärket?