Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.

 

I mitt förra inlägg pratade jag om begreppet immateriell tillgång. Jag började resonera lite kring själva innebörden på ett enkelt sätt och göra saker tydligt för alla som inte är experter på området – kanske de flesta av oss😊. På slutet av det inlägget började jag röra mig lite mot själva värdebegreppet i dessa immateriella tillgångar. Jag nämnde redan då att jag pratar om det här utan att vara en riktig expert, det är dock några av mina kollegor som gärna hoppar in när det blir diskussioner av mer ”hardcore-karaktär”, t ex när du behöver vass rådgivning i din verksamhet.

 

Så, rakt in i frågan:

Hur får man ut värde ur en immateriell tillgång?

Det allra bästa med frågan som rubriken formulerar är att det finns ganska många bra alternativ. Just därför är den här första punkten dels en kort repetition från där mitt förra inlägg i ämnet slutade, dels en påfyllning av fler konkreta svar på frågan:

 • Du kan nyttja den immateriella tillgången direkt, t ex ett patent, en företagshemlighet, ett varumärke, en upphovsrätt med flera tillgångar.
 • Du kan, helst efter en värdering, sälja en immateriell tillgång i en ren affärsuppgörelse eller licensiera ut den till en kostnad för användande enligt avtalade kriterier.
 • Du kan också välja att INTE utnyttja en immateriell tillgång (istället bara äga den). Det kan tillföra ett värde, t ex genom att stärka din egen förhandlingsposition i vissa situationer.
 • Att ”bara” äga en immateriell tillgång kan också tillföra ett värde i diskussioner om samarbete med potentiella leverantörer.
 • Tillgången kan också bidra till att dämpa tonläget från en aggressiv konkurrent, minska rivaliteten och hot om konkurrerande, likvärdiga lösningar som den immateriella tillgången är kopplad till.
 • På samma sätt kan en stark immateriell tillgång skapa en tydlig och affärsfrämjande barriär mot konkurrenter.

Vad ska en immateriell tillgång kosta?

Nu hoppas alla på ”the ultimate answer” men hur man bestämmer ett pris beror på flera olika faktorer. Faktorer som kan styra det relevanta försäljningspriset på en immateriell tillgång kan vara:

 • Tid och tajming.
 • Efterfrågan.
 • Anledning till själva försäljningen.
 • Positiva synergieffekter som en köpare kan uppfatta eller som en säljare kan påvisa.
 • Och naturligtvis, förhandlingsförmågan hos säljaren och köparen.

Vi pratar om priset. Men värdet då?

Det är lätt att blanda ihop pris och värde, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt. Värdet på en immateriell tillgång representerar potentiella, framtida, ekonomiska och/eller användningsbaserade fördelar för ägaren av tillgången eller för en ”behörig” användare av tillgången. Vad sägs om den formuleringen… Värdet kan förändras över tid och med tiden.

 

Låt oss ta ett klassiskt tankeexempel från patentvärlden. Om du köper ett patent av någon vill du att värdet (fördelarna) överstiger inte bara det betalda priset för patentet, utan också andra kostnader som kan uppstå för dig som köpare. Det kan t ex vara:

 • Kostnader i form av tid.
 • Kostnader för transaktioner (affärer med patentet i botten).
 • Kostnader som motsvarar sådant du inte kan göra/köpa för att du köpt det här patentet.

Vad kan påverka en IP-värdering?

Här ger jag mig ut på lite djupt vatten igen men det här är relevanta aspekter i en vettig värdering av en immateriell tillgång:

 • Själva sammanhanget och omständigheterna runt värderingen. Görs värderingen i en situation med ett företag som går bra och med en immateriell tillgång som fungerar bra i det företaget, eller används inte tillgången längre?
 • Orsaker till eller syfte med värderingen.
 • På samma sätt, om det har skett en likvidation, är det en tvångslikvidation eller en mer ordnad disposition av immateriella tillgångar? Värdet kommer att vara helt olika i var och en av de beskrivna situationerna.
 • Om det finns standardmässiga värderingar att förhålla sig till inom det relevanta området.
 • Tidpunkt eller datum för värderingen.
 • Tillgång till och tillförlitlighet av den data som finns kopplad till tillgången.
 • Själva värderingsmetoden/metoderna om fler används parallellt (er).
 • Juridiska, skattemässiga och ekonomiska aspekter.
 • Den immateriella tillgångens art och karaktär, dess omfattning, styrka och giltighet.
 • Risker till eller redan gjorda intrång i rättigheten eller i andra rättigheter.
 • Friheten till eller möjligheten till att bedriva affärsverksamhet kopplat till den immateriella tillgången.

Vad brukar kicka igång behovet av en IP-värdering?

Det finns naturligtvis en mängd olika och ofta väldigt individuella motiv till att göra en IP-värdering. De ”triggers” som vi kommer i kontakt med kan till exempel handla om:

 • Inför olika affärstransaktioner som exempelvis licensiering av immateriella tillgångar, franchising-upplägg, försäljning eller köp av immateriella tillgångar, M&A, olika avyttringar och avknoppningar av verksamhet, joint ventures och strategiska allianser av olika slag.
 • Hantering av intrångssituationer och rättsliga tvister där man behöver beräkna ekonomiska skadenivåer.
 • Det kan också vara rent företagsinterna situationer som beslut att investera i FoU, beslut kring förvaltning av immateriella tillgångar, strategisk finansiering och/eller annan anskaffning av kapital eller för att hantera investor relations.
 • Avslutningsvis vill jag även nämna några speciella behovsområden som kanske inte ligger ”top of mind” hos alla. Det kan vara i samband med specifik ekonomisk rapportering, situationer med konkurser och likvidation, för att optimera beskattning och för att försäkra immateriella tillgångar.

Här tänker jag stanna. Om insikterna och råden i det här inlägget sätter fart på dina funderingar om behovet av att värdera immateriella tillgångar i er verksamhet, varmt välkommen att kontakta oss!https://bergenstrahle.se/medarbetare/mats-eriksson/

 

Mats Eriksson
Värderingsexpert

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 43@2x

  Kontakta Ola Bergfeldt

  CMO and Teamleader Linköping
  ola.bergfeldt@bergenstrahle.test
  +46 70 492 61 11
  Linköping

  Fler inlägg av Ola

  När vi pratar med företag om vikten av att hantera sina varumärken kretsar fokus väldigt mycket och ofta kring praktikaliteter och juridiska aspekter. Och det är superviktigt. Men, för att kunna göra professionella bedömningar, avgränsningar och rekommendationer behöver vi också ”förstå varumärke”.

   

  Din varumärkesansökan kan visa sig bli den viktigaste investeringen i immaterialrätt som bolaget gör, någonsin.

  Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

  Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.