Exempel på tidigare starka varumärken som nu tydligt struntar i äkthetsregeln finner du speciellt inom bankväsendet och politiska partier (no more comments). Här plockar konkurrenter stora marknadsandelar just nu. Se istället till att vara autentisk och visa den du verkligen är och de värderingar bolaget lever för. Lyft också fram de färdigheter bolaget kan visa upp. Äkthet och tålamod är nycklar till framgång för varumärket. Undvik att ändra innehåll för mycket och blås inte upp löften i dina budskap. Att berätta vem du är och vad bolaget är extra bra på, räcker långt för att sätta ditt varumärke.

Använd företagets värderingar på riktigt

Bland de råd jag publicerade i min förra varumärkesartikel handlade ett om att se till att namnet du skapar är laddat med rätt värde. Det ska vara meningsfullt och att peka på kärnan i bolagets löfte till marknaden. Antingen direkt eller genom en tagline som du adderar till namnet. Varför det då? Jo, ditt varumärke handlar bara till en liten (men oerhört viktig) del om din logotyp; det handlar dock väldigt mycket om det budskap du vill att det ska förmedla. Så det första du gör är att stämma av med företagets värderingar för att visa att ni lever som ni lär.

 

Lirar formuleringen och utseendet i ditt varumärke med det du kommunicerar på företagets webbplats, i sociala medier, i pressmeddelanden och i olika typer av marknadsföringsmaterial? På vilket sätt är det representativt för bolagets värderingar? Om du kan se till att både budskap, attityd och utseende går hand i hand med dina värderingar, då kommer det att märkas tydligt i den respons du får på marknaden.

 

Att skapa bra förutsättningar till ett starkt varumärke är en ofta tidig och alltid superviktig del av bolagets varumärkesbyggande. Jag tjatar om det och det finns många anledningar till tjatet. I ett bolags tidiga skede, eller en ny produkts tidiga existens för den delen, är kännedomen som måste finnas för att få göra affärer oftast låg.

 

I ett tidigt skede har du all chans att positionera varumärket exakt så som du vill. Men det finns också en stor risk att ni inte lyckas med den tänkta positioneringen, t ex för det är otydligt med ert unika värde. Så:

 • Vad behöver de som du vill göra affärer med förstå om dig och ditt erbjudande?
 • Hur kan man uppfatta erbjudandet (åtminstone ana det) genom ert varumärke?

Det vill jag att ditt varumärke ska kommunicera.

Varumärkesvärderingar som "fäster" i bolagets byggstenar

Jag skulle vilja påstå att alla bolag, små som stora och startups som etablerade bolag antingen redan jobbar med eller avser att jobba med, ett antal värderingar som man vill bottna verksamhetens varumärke i. När man börjar prata om arbete med ett företags värderingar finns det ofta "13 experter på dussinet" som vill dela med sig av sina insikter. Sällan är de här insikterna förankrade i det faktum att värderingsgrunder är just grunder, något man kan bottna sina värderingar i och de här grunderna "fäster" i olika egenskaper och förutsättningar som ett bolag är uppbyggt kring.

 

För att göra det lite enklare i ditt bolags värderingsarbete delar jag med mig av ett antal högrelevanta grunder att utgå ifrån. De här grunderna kan spela olika roller i såväl namngivning av varumärken som i den kommunikation, den produktutveckling, den tjänstepaketering och det säljarbete som ska representera, synliggöra och bygga varumärket:

 • ATTRAKTION. Hur bli man respekterad och intressant hos sin tänkta målgrupp'. Vad vet du om din tänkta målgrupp? Vad känner de till om dig? Känner de till något om det du vill erbjuda? Hur ska du skapa nödvändig attraktion till ditt varumärke?
 • RELEVANS. Hur vet du att ditt varumärke upplevs relevant hos din målgrupp? Hur mycket analys ligger bakom dina antaganden och hur mycket antagande saknar analys?
 • KÄNNEDOM. Ja, Finns det någon kännedom idag om er och det ni representerar. Vad består den kännedomen av i så fall? Här är det inte läge att gissa eftersom det direkt kommer att påverka er förmåga att tjäna pengar.
 • DRIVA FÖRSÄLJNING. På vilka konkreta sätt tänker du och bolaget att varumärket ska driva försäljning? Vilka associationer behöver målgruppen kunna göra till varumärket? Hur är dessa associationer knutna till möjlig merförsäljning och tillväxt för bolaget?

Mitt förslag är att ni jobbar igenom samtliga dessa byggstenar och försöker vara extremt tydliga i de svar ni kommer fram till, sedan testar ni detta med hjälp av potentiella kunder som helt enkelt får berätta vilka associationer de gör. Stämmer dessa med era intentioner?

 

Kontakta mig gärna på ola.bergfeldt@bergenstrahle.test eller på 070-492 61 11 så kommer jag att lotsa dig och ditt företag rätt bland alla namngivningsteorier och värdebyggande aspekter.

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Fler inlägg av Ola

  När vi pratar med företag om vikten av att hantera sina varumärken kretsar fokus väldigt mycket och ofta kring praktikaliteter och juridiska aspekter. Och det är superviktigt. Men, för att kunna göra professionella bedömningar, avgränsningar och rekommendationer behöver vi också ”förstå varumärke”.

   

  Din varumärkesansökan kan visa sig bli den viktigaste investeringen i immaterialrätt som bolaget gör, någonsin.

  Att skydda företaget och dina produkter och tjänster genom registrerade varumärken, är en grundpelare i framgångsrik närvaro på marknaden. Glappet mellan snabbt genererade varumärkesnamn och väl marknadsförberedda varumärken som får uppmärksamhet i din affärsplan är stort.

  Det är lätt att blanda ihop pris och värde när vi pratar om värdering av immateriella tillgångar, men det är två helt olika saker. Att värdera en immateriell tillgång är en process för att primärt bestämma det monetära värdet, men det kan också handla om värdet av att använda en tillgång på olika sätt.