“Vi säkrar dina varumärken och din design efter Brexit: Vi hjälper dig att säkra rättigheten till dina immateriella tillgångar så att du kan fortsätta att göra bra affärer när Storbritannien står utanför EU.”

Mask-Group-78@2x Christer Löfgren
Attorney at Law

Dina immateriella tillgångar påverkas

När Storbritannien lämnar EU uppkommer flera IP-relaterade frågor, inte minst om vad som händer med giltigheten för dina EU-varumärken och din EU-design i Storbritannien.

Vi går igenom dina unika marknadsförutsättningar och offererar de eventuella kompletteringar och justeringar du behöver göra för att säkra dina immateriella tillgångar i Storbritannien.

Aktiva åtgärder krävs efter 31 december

I nästa steg, från och med den 31 december 2020 får registrerade EU-varumärken och registrerad EU-design automatiskt en klonad motsvarighet i Storbritannien. Motsvarande gäller för internationella registreringar som designerats i EU.

 

För EU-varumärken och EU-design som fortfarande befinner sig på ansökningsstadiet krävs att innehavaren även lämnar in en nationell brittisk varumärkesansökan för att denna ska gälla i Storbritannien. Den nationella ansökan till Storbritannien ska lämnas in senast den 30 september 2021. Vi hjälper dig att se över din situation så att du kan ta rätt beslut i förhållande till dina affärsplaner i Storbritannien.

När du inte vill ha med Storbritannien

Om du inte vill att ditt registrerade EU-varumärke eller din registrerade EU-design ska omfatta Storbritannien, kan du välja bort det genom att göra ett aktivt val. En så kallad opt-out.

Så här hjälper vi dig

För att du snabbt och så smidigt som möjligt ska kunna försäkra dig om att rättigheterna till dina immateriella tillgångar stannar i dina händer, hjälper vi dig med följande tjänster:

För registrerade EU-varumärken eller registrerad EU-design

Verifiering av ombudskap för varje omvandlad nationell rättighet hos brittiska varumärkesmyndigheten samt att registreringen verkligen har omvandlats till en nationell rättighet.

Införande av det brittiska varumärket i vårt fristhanteringssystem (påminner om när varumärket ska förnyas).

  • Verifiering av ombudskap för varje omvandlad nationell rättighet hos brittiska varumärkesmyndigheten samt att registreringen verkligen har omvandlats till en nationell rättighet.
  • Införande av det brittiska varumärket i vårt fristhanteringssystem (påminner om när varumärket ska förnyas).
För EU-varumärken och EU-design på ansökningsstadiet
  • Inlämning av brittisk ansökan motsvarande EU-varumärket/-designen.
  • Införande av den brittiska ansökan i vårt fristhanteringssystem.
Hantering av avtal som stöttar dina affärer
  • Vi kontrollerar om dina licens- och distributionsavtal som avser EU behöver uppdateras för att omfatta, eller uttryckligen exkludera, även Storbritannien.
  •  Vi uppdaterar omgående de avtal som påverkas av den förändrade marknadssituationen.