Conflicts are to be resolved

With well-balanced IP protection in relation to your commercial focus, you as a company are usually well equipped to handle a dispute. If you find yourself in a dispute situation, we will make sure that you can act proactively, whether it is to defend yourself against an attack or go on your own attack and mark your position and your rights.

Disputes may involve, for example, infringement of rights or revocation/invalidation of patents, trademarks, designs and company names. This may also apply to copyright infringement such as design/applied art; attacks on trade secrets; cancellation of domain name registrations; agreement disputes or disputes under the Marketing Act.

 

To end up in a trial is not something to strive for. In many cases, the goal may instead be to reach a settlement and even open up for common business opportunities.

Vi startar alltid arbetet hos dig först

Det finns en rad frågor att ställa sig innan själva tvisthanteringen sätter igång. Till att börja med behöver vi veta vad du vill åstadkomma och inte minst vad du vil undvika. Här hjälper vi dig att tolka vad motparten vill, vilka risker de ser och vilken agenda de kan tänkas ha.

 

  • Hur säkerställer du en stark förhandlingsposition och hur hanterar du till exempel motparter och situationer i olika länder?
  • Hur kan man se till att tvisten och olika beslut blir väl förankrade i din egen affärsverksamhet?
  • Hur får du den input du behöver för att hantera tvisten på bästa sätt?