Varumärkesrätten ger en ensamrätt att använda varumärket. En av effekterna är att man kan stoppa piratkopior och andra intrång. Men blir det ett intrång om någon tar bort varumärket?

 

Att ett varumärke tas bort kan ske i vitt skilda situationer, och Apple har i sommar lyckats stoppa ett försök i Norge.

 

Men innan vi fortsätter i Norge backar vi tillbaka till 2018 när EU-domstolen fick bedöma en sannolikt mycket ovanlig situation. En belgisk importör av gaffeltruckar parallellimporterade MITSUBISHI-truckar in till EES, som inte var avsedda att hamna här. Eftersom det var utan Mitsubishis godkännande var det ett varumärkesintrång.

Ett varumärkesintrång, eller?

Importören försökte dock vara ”smart” och medan truckarna stod i tullager, alltså innan de formellt var importerade, togs alla varumärken (logotyper) från Mitsubishi bort och ersattes av importörens egna DUMA-märke och truckarna importerades. Inte intrång, eller?

 

EU-domstolen resonerade kring varumärkets olika funktioner och slog fast att det är ett intrång trots att truckarna hade märkts om innan den formella importen. I EU-domstolens ord:

 

”Dessutom undergräver avlägsnandet av kännetecken som är identiska med varumärket och anbringandet av nya kännetecken på varorna varumärkesinnehavarens möjlighet att behålla sina kunder på grundval av kvaliteten på sina varor och påverkar varumärkets investerings- och reklamfunktion,[…] är ägnad att i hög grad försvaga innehavarens möjlighet att använda nämnda varumärke för att förvärva ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket eller att använda varumärket i reklamkampanjer eller som en del i en försäljningsstrategi. Sådana handlingar berövar dessutom innehavaren dennes möjlighet att, genom ett första utsläppande på marknaden inom EES, dra nytta av det ekonomiska värdet av en vara som är försedd med varumärket och därmed skydda sin investering.”.

Det händer i Norge

Nu åter till Norge där en mobilreparatör hade skickat efter 63 skärmar (glas) till IPHONE-mobiler från Hongkong. Skärmarna fastnade i tullen på Gardemoen. Det speciella med dessa piratkopior var att leverantören hade målat över APPLE-varumärkena med permanent tusch. De övertäckta varumärkenas placering på skärmarnas insida var sådan att de inte syntes alls när väl skärmen var på plats på mobilen.

 

Oslo tingrett sa att eftersom Apples varumärken var övertäckta skedde inget intrång.

 

Borgarting lagmansrett höll inte med utan fällde mobilreparatören för varumärkesintrång.

 

I somras kom Høyesteretts dom i målet där retten pekade på MITSUBISHI-domen och på sin egen dom om ommärkning av säckar av konserveringsmedel, ENSILOX-domen. Retten tog även upp EU-domstolens ARSENAL-dom och att det räcker med att det finns risk för skada på varumärkets funktioner för intrång.

 

I sak konstaterade Høyesterett att det finns en risk för skada på APPLE-varumärken, även om det är i senare led. Om importören skulle sälja skärmar vidare till andra reparatörer som ser att det är skärmar för IPHONE och att det är något kladd där varumärket normalt finns, skapas en osäkerhet som drabbar funktionerna hos Apples varumärken. Det skulle också gå att ta bort övertäckningen och sälja skärmarna dyrare som original. Skärmarna innebar varumärkesintrång.

 

Høyesterett la till det går bra att importera skärmar som är kompatibla med IPHONE-mobilerna men inte original så länge man inte har APPLE-märken på.

Summering

Varumärkesrätten går att utnyttja även när ditt varumärke har tagits bort på originalprodukter eller täckts över på kopieprodukter.

 

Christer Löfgren
Attorney at Law

Skriv ett svar eller kommentar
  Epost adress publiceras inte

  Mask Group 78@2x

  Kontakta Christer Löfgren

  Fler inlägg av Christer

  När den tekniska funktionen är den enda faktorn som styr produktens utseende, saknar det betydelse om det finns andra alternativa former. Det kan däremot ha betydelse om den form som valts innehåller viktiga icke-funktionella beståndsdelar, som är ett resultat av ett fritt val från upphovsmannens sida.

   

  I föregående inlägg här på bloggens ”Legal smartness” togs brittiska Bromptons jakt på förlängd ensamrätt upp. Då var det endast generaladvokatens förslag som hade kommit, därefter har EU-domstolens sagt sitt. Resultatet var inte alls överraskande, men däremot något som man som innovatör bör tänka till kring.

  Även mindre företag behöver icke personkopplade rutiner för hantering av de aktiviteter och tjänster som representerar stora delar av företagets värde. Hur hanterar du till exempel patentfrågor och betalning av årsavgifter?

  Varumärkesrätten ger en ensamrätt att använda varumärket. En av effekterna är att man kan stoppa piratkopior och andra intrång. Men blir det ett intrång om någon tar bort varumärket?