Peter Jacobsson

European Patent Attorney peter.jacobsson@bergenstrahle.test +46 76 534 57 36 Jönköping

Peter är European Patent Attorney på Bergenstråhle & Partners. Med drygt 20 års erfarenhet från patentområdet fokuserar Peter på IP-frågor som patenthantering, patentintrångsanalyser och strategisk rådgivning i IP-frågor. Peter har en bred erfarenhet från både elektronik och mekanik och arbetar med alla typer av företag, från entreprenörer till multinationella företag. Han är specialiserad på telekommunikation och datakommunikation och ansvarar för vårt team som arbetar för telekomföretaget Ericsson. Innan Peter började hos Bergenstråhle har han 12 års erfarenhet av att arbeta som Patent Attorney och som chef för ett regionkontor för en annan patentbyrå. Peter har tidigare förvaltat patentportföljen för riskkapitalföretaget Ericsson Business Innovation. Han har också arbetat som patentingenjör vid telekommunikationsföretaget Ericsson och som patentgranskare vid Patent- och registreringsverket (PRV).