Nicklas Ojakangas

European Patent Attorney nicklas.ojakangas@bergenstrahle.test +46 73 152 86 59 Linköping

Fabricio är Patent Attorney på Bergenstråhle & Partners med fokus på rådgivning till kunder inom områdena biovetenskap, bioteknik, farma och mekanik. Hans huvudämne i genetik, MSc i biofysik och doktorsexamen i bioteknik har gett Fabrizio en bred förståelse för många aspekter av utvecklingen inom området Life Science. Han arbetar nära kunder i frågor som nyhetssökningar, patentutformning, patentöverträdelser och IP-rådgivning. Tidigare arbetade Fabricio som patentgranskare vid Brazilian Patent and Trademark Office (INPI), där han också var ledamot av den styrgrupp som ansvarar för riktlinjerna till granskning.