Mikael Åström

mikael.astrom@bergenstrahle.test +46 79 100 28 98 Skellefteå

En av de förmågor Mikael besitter och som är starkt efterfrågad hos våra kunder, är förmågan att hitta teknik- och affärsinformation som andra inte ser eller ens visste om att den fanns. Mikael är nämligen en av våra sökexperter. År 2000 tog Mikael examen på LTU som maskiningenjör och har sedan dess jobbat hos branschkollegan Zacco som patentkonsult. Mikael skriver patentansökningar, hanterar förelägganden, gör nyhetsundersökningar och skapar effektiva bevakningar med fokus på teknik, konkurrenter och andra marknadsförutsättningar. Mikael har dessutom erfarenhet av att skapa patentritningar och hjälpa kunder att vända och vrida på uppfinningar så att de får bästa förutsättningar att bli framgångsrika innovationer. Mikael är ett givet bollplank inom området mekanik med erfarenhet från t ex hydraulik, skogsteknik, bergteknik och fordonsteknik, för att nämna några av alla de teknikområden där du dom kund får proffshjälp. Hans devis är lika enkel som självklar för innovativa företag – ”Om du vill ha handlingsutrymme för utveckling och goda affärer så ska du skaffa dig en ensamrätt. Det finns ofta någon annan som har tänkt samma tanke som dig…”