Katrin Frymark

IP Coordinator katrin.frymark@bergenstrahle.test +46 73 343 03 80 Stockholm

När man arbetar med patentfrågor i en IP-konsultverksamhet, ligger mycket fokus på att skapa själva IP:n, det rättighetsskapande hantverket. Men IP-rådgivning och IP-hantering är ett komplext område och Katrins roll som IP-koordinator är bland annat att se till att företags utländska patent skyddas i Sverige. Katrin ser också till att all korrespondens som sker i en patentprocess hamnar på rätt plats och nyttjas enligt de förutbestämda regler som gäller. Och när vi talar om regler är patentprojekt fulla av viktiga tidsfrister och milstolpar. Katrin ser till att de noteras och tas om hand så att våra kunder inte riskerar att förlora sina immateriella rättigheter.