Jarmo Kääriäinen

Attorney at Law, IP Law & Litigation, Teamleader jarmo.kaariainen@bergenstrahle.test +46 70 319 42 30 Stockholm

Jarmo är partner och Attorney at Law hos Bergenstråhle & Partners. Han har mer än 17 års erfarenhet inom området immateriella rättigheter. Jarmo arbetar med upprättande av kommersiella avtal inom alla aspekter av immateriell egendom. han jobbar med tvister, illojal konkurrens och relaterad juridisk rådgivning. Jarmo arbetar med stora internationella företag samt svenska små och medelstora företag. Han har en magisterexamen i immateriella rättigheter från 2000 och en LLM från 1993, båda från Stockholms Universitet och är också auktoriserad Patent Attorney.