Annika Unge

European Patent Attorney, Head of Patent, PhD annika.unge@bergenstrahle.test +46 79 100 24 04 Stockholm

Med en Fil. Dr. (PhD) i biokemi från Stockholms Universitet och rankad MIP IP Star 2019 och 2020 och IAM 1000 patent 2020, är Annika en värdefull rådgivare i rollen som European Patent Attorney i vårt vassa team av IP-experter. Annika har också ett European Patent Litigation Certificate och är kvalificerad att företräda kunder vid den enhetliga patentdomstolen. En av Bergenstråhles styrkor är affärsbyggande IP-rådgivning. Här är Annika en efterfrågad rådgivare och van att jobba nära såväl forskare och uppfinnare i universitetsmiljöer som start-ups, etablerade företag och multinationella storbolag. Annika har jobbat med IP som patentombud sedan 2001 och har tidigare varit verksam hos flera av våra branschkollegor. Några av de teknikområden där Annika kan erbjuda sin expertis, till såväl nuvarande som nya kunder, är inom bioteknik, mikrobiologi, molekylärbiologi, diagnostiska metoder, vacciner och medicinska och icke-medicinska kompositioner. Annika hjälper bland annat till att skapa IP-strategier, utformar och hanterar patentansökningar på global basis, genomför freedom-to-operate-undersökningar och gör intrångsbedömningar. Ett gediget utvecklingsarbete för att kunna utveckla och stärka patentportföljer.