Andreas Wennermark

Partner and Patent Attorney, Teamleader andreas.wennermark@bergenstrahle.test +46 76 534 57 33 Göteborg

Andreas är partner, Patent Attorney och IP-konsult och arbetar med IP-hantering, IP-strategier, värdering och patentutveckling på Bergenstråhle & Partner. Hans huvudfokus är på affärsperspektivet för våra kunders IP och att öka värdet i kundernas innovationsarbete. Andreas hanterar också invändningar och överklaganden inför Patent- och registreringsverket (PRV). Han har en bakgrund från automatisering och mekatronik samt Intellectual Capital Management från Chalmers tekniska högskola. Innan han började hos Bergenstråhle arbetade Andreas med att förbereda patenttvister i London, Storbritannien.