Jobbar du med innovationer så att de ökar i värde?

Vår eBook hjälper dig att:

  • Få egen kontroll över dina immateriella tillgångar.
  • Nyttja tillgångarna till deras maximala potential.
  • Identifiera tillgångar som kan användas i din marknadsföring.
  • Identifiera tillgångar som kan stötta finansiering av företagets utveckling.

Ladda ned vår eBook och förstå hur du kan maximera effekten av att arbeta aktivt med företagets immateriella tillgångar. (För att kunna ladda ner din eBook, se till att eventuella adblock-funktioner är inaktiverade.)

Fyll i dina uppgifter och ladda ned din eBook.

*
*
*
*

* Mandatory information