Jobbar du med innovationer så att de ökar i värde?

Vår eBook hjälper dig att:

  • Få egen kontroll över dina immateriella tillgångar.
  • Nyttja tillgångarna till deras maximala potential.
  • Identifiera tillgångar som kan användas i din marknadsföring.
  • Identifiera tillgångar som kan stötta finansiering av företagets utveckling.

Ladda ned vår eBook och förstå hur du kan maximera effekten av att arbeta aktivt med företagets immateriella tillgångar.

Fyll i dina uppgifter och ladda ned din eBook.

*
*
*
*

* Mandatory information