Corona, trender och nyttan med patentinformation

När företag enbart undersöker och analyserar marknads- och användardata som bas för att skapa beslutsunderlag till sin strategiska utvecklingsinriktning, jobbar de inte med hela sanningen. Det betyder naturligtvis att dina beslut riskerar att bli direkt felaktiga.

Den rådande pandemin har förändrat vardagslivet globalt. I Sverige uppmanas vi att jobba hemifrån, stora folksamlingar är förbjudna och i möjligaste mån ska vi undvika att besöka personer över 70 år. Allt för att minska smittspridningen.

Följden har blivit ett hårt slag mot många branscher som exempelvis dagligvaruhandeln och restaurangnäringen. Rapporter om en rad konkurser, inte minst avseende fysiska butikskedjor och restauranger, har duggat tätt. Föga förvånande har däremot e-handeln ökat, både i Sverige men också globalt. Under det första kvartalet i år ökade e-handeln i Sverige med 16%, ökningen skedde mest i mars. Jämför man februari och mars ökade den med 32%, under samma period ökade den med 27% i USA.

E-handeln har inneburit en revolution för oss konsumenter, men den har samtidigt påverkat både ekonomier och företag på global basis. Det finns en utbredd generell uppfattning om att den snabba utvecklingen inom e-handeln leds av traditionella företag som IBM och Microsoft och innovativa onlineföretag som eBay och Amazon, d v s västerländska företag. Men, tittar man på patentdata, som vi ofta och med hög träffsäkerhet använder för titta på fakta och teknisk utveckling över tid, framträder ett helt annat scenario.

Jag noterar bland annat 4 intressanta aspekter:

 1. Tre kinesiska giganter, Alibaba, Tencent och JD.COM, finns med bland de 15 företag som har flest patentfamiljer inom området e-handel.
 2. Patentaktiviteten i Kina, med just de tre företagen i spetsen, har under de se senaste 5 åren kraftigt ökat medan den i övriga världen har stagnerat kraftigt. Pilen som pekar ut marknadsledare pekar åt öst, inte åt väst.
 3. Noll europeiska företag finns med på topplistan, inte ens bland de 30 största innovativa e-handelsutvecklarna.
 4. Walmart är det enda företag, bland de 30 största, som både har fysiska butiker och onlineförsäljning.

Tar du beslut grundat på halva sanningen?

Det jag vill poängtera med exemplet e-handel är att när företag enbart undersöker och analyserar marknads- och användardata som bas för att skapa beslutsunderlag till sin strategiska utvecklingsinriktning, jobbar de inte med hela sanningen. Det betyder naturligtvis att dina beslut riskerar att bli direkt felaktiga. Med stöd av vår expertis när det gäller att hitta och förstå patentinformation, och använda informationen som ett strategiskt beslutsunderlag, skaffar du dig ett konkurrensmässigt försprång som andra inte har.

Rent generellt och i stort sett oavsett vilken bransch du verkar i, kan koll på strategisk patentdata ge dig affärsinsikter som du är väldigt ensam om. Fortsätt läsa så tipsar jag om ett antal värdefulla områden där patentdata hjälpa till att placera ditt företag i förarsätet.

Mina experttips – så här kan du använda patentinformation

Både historisk och helt nyinkommen patentinformation är en unik källa till trovärdig affärsdata. Lär du dig att identifiera och tolka patentdata, kan du stoltsera med beslutsgrundande info kring teknik, utveckling, marknadsaktörer, trender med mera som dina konkurrenter förmodligen inte har.

Varje vecka fylls världens patentdatabaser på med hundratusentals nya patentdokument med information som fram till dess varit hemlig och helt unik. Med stor sannolikhet handlar något eller några av dessa dokument om sådant som är av affärsbetydelse för din verksamhet. När vi identifierar och analyserar den här datan kan vi snabbt ta reda på om och på vilket sätt din verksamhet påverkas.

12 exempel där unik patentdata avgör affärsbeslut:

 1. När du vill ha unik affärsinformation som oftast inte finns någon annan stans.
 2. När du vill hitta potentiella investerare och affärspartners.
 3. När du söker samarbetspartners och försäljningspartners.
 4. När du snabbt vill hitta information inom specifika teknikområden.
 5. När du behöver förstå hur en viss teknik har utvecklats över tid och var utvecklingen är på väg.
 6. När du vill veta mer detaljer om vilka konkurrenter ni har, inte minst upptäcka de ni inte redan kände till.
 7. När du vill se vilka som har sökt patent inom ett visst område men fått sin ansökan avslagen.
 8. När du vill förstå hur ni kan undvika kostsamma intrång i andras rättigheter.
 9. När du vill undvika onödiga egna utvecklingskostnader.
 10. När organisationen vill använda patentdata som en idédatabas till egen produktutveckling och innovation.
 11. När du vill upptäcka tjänster som kan vara kopplade till tekniska lösningar och som är intressanta att titta närmare på.
 12. När du behöver bedöma om det finns geografiska marknader som är extra bra eller som kan skapa onödiga problem.

Jag skulle kunna fortsätta… Hör av dig till mig , oavsett vilket område du verkar inom, så hjälper jag dig att se vad som döljer sig inom ditt intresseområde.

Ervin Dubaric
Expert på patentinformation hos Bergenstråhle

Write a Reply or Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*