City: Stockholm

Maria Parts

Maria är en kommersiellt inriktad jurist med expertis inom allmän avtalsrätt. På Bergenstråhle fokuserar Maria på affärsjuridik, avtalsutformning, förhandling och proaktiv juridisk rådgivning med kundens affärsbehov i fokus. Maria hjälper våra kunder med hantering av lagar och avtal med kommersiell inriktning, immaterialrätt, t ex licensavtal, avtalsutformning, IT- och mjukvaruavtal, förhandlingar, proaktiv juridisk rådgivning och riskreducering.

Petter Øen

Följ på LinkedIn Petter Øen European Patent Attorney, IP Management petter.oen [at] bergenstrahle.se +46 73 640 45 44 Stockholm Petter är European Patent Attorney hos Bergenstråhle & Partners och har mer än 10 års erfarenhet från patentområdet. Petter har också ett European Patent Litigation Certificate och är certifierad att representera kunder i Unified Patent Court. …

Petter Øen Läs mer »