City: Linköping

Astrid Zambrano

Följ på LinkedIn Astrid Zambrano IP Coordinator astrid.zambrano [at] bergenstrahle.se +46 79 102 00 17 Linköping

Cecilia Dahlgren

Följ på LinkedIn Cecilia Dahlgren Senior Business Advisor cecilia.dahlgren [at] bergenstrahle.se 46 79 102 05 04 Linköping

Lisa Rullik

Följ på LinkedIn Lisa Rullik Patent Attorney, PhD lisa.rullik [at] bergenstrahle.se +46 79 100 88 19 Linköping

Annelie Olofsson

Följ på LinkedIn Annelie Olofsson European Trademark and Design Attorney, IP Coordinator, Teamleader annelie.olofsson [at] bergenstrahle.se +46 73 301 60 71 Linköping Annelie är IP-koordinator på Bergenstråhles & Partners. Hon hanterar alla typer av IP-formalia och administration avseende varumärken, designskydd och patent. Annelie hanterar till exempel ärenden vid Patent- och registreringsbyrån, PRV, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet …

Annelie Olofsson Läs mer »

Nicklas Ojakangas

Följ på LinkedIn Nicklas Ojakangas European Patent Attorney nicklas.ojakangas [at] bergenstrahle.se +46 73 152 86 59 Linköping Fabricio är Patent Attorney på Bergenstråhle & Partners med fokus på rådgivning till kunder inom områdena biovetenskap, bioteknik, farma och mekanik. Hans huvudämne i genetik, MSc i biofysik och doktorsexamen i bioteknik har gett Fabrizio en bred förståelse …

Nicklas Ojakangas Läs mer »

Urban Nyberg

Följ på LinkedIn Urban Nyberg European Patent Attorney, IP Management urban.nyberg [at] bergenstrahle.se +46 76 534 57 60 Linköping Urban är European Patent Attorney på Bergenstråhle & Partners och har varit verksam inom området immateriella rättigheter sedan 1994, både inom industrin och i konsultverksamhet. Urban arbetar med de flesta aspekter av immateriell egendom. Han hanterar …

Urban Nyberg Läs mer »