Juridik är fundamentet i lönsam IP

Utan juridik blir affärsnyttan med IP inte värd namnet. Utan IP försvagas både
affärsmöjligheter och lönsamhet.

IP-juridik bygger relationer och affärer

I strävan efter att skapa bättre lönsamhet, använder vi juridik som verktyg för att kunna ge dig egen kontroll över affärsrelationer och immaterialrättsliga tillgångar. Juridiken vässar också villkoren som leder dig till bättre affärer.

Starkare affärsrelationer och affärsvillkor

När ditt företag investerar i eget utvecklingsarbete kring produkter, tjänster och affärsmodeller, ökar du din konkurrenskraft om vi samtidigt hjälper dig att identifiera och skapa immaterialrättsliga tillgångar. De blir ett värdefullt kvitto på företagets innovationsförmåga. Typiska tillgångar som kan skapas är varumärken, designskydd, patent och företagshemligheter. Efterfrågan på vår juridiska rådgivning i det här sammanhanget ökar och vi hjälper dig att:

  • ”Satsa på rätt hästar”.
  • Utveckla dina immaterialrättsliga tillgångar till att bli affärsverktyg i marknadssatsningar och affärsplaner.
  • Bygga upp en stark portfölj av dina tillgångar och stötta utvecklingen av dina produkter och erbjudanden.
  • Förvalta tillgångarna med syfte att de ska fortsätta tillföra värde när bolaget växer och utvecklas.

Affärsverktyg som sätter dig i förarsätet

Immaterialrätt och IP-rättigheter är av allt större betydelse vid affärstransaktioner. Med basen i vår gedigna erfarenhet av att skapa immaterialrättsliga tillgångar, jobbar vi med en beprövad värderingsmodell som hjälper dig att kommunicera ett värde som du använder för att göra bättre affärer.

En relevant värdering av immaterialrättsliga tillgångar bygger upp en starkare förhandlingsposition. Typiska kundsituationer är:

  • Licensiera ut immateriella tillgångar till ett annat företag och förstå potentiella framtida royaltyintäkter.
  • Skapa ett finansiellt beslutsunderlag till en affärsplan och bedöma avkastningen på planerad investering i immateriella tillgångar.
  • Skapa ett starkt förhandlingsläge för att kunna diskutera villkor, krav och ägarandelar i samband med en förestående investering.
  • Leverera en värdering av de immaterialrättsliga tillgångar som en dominerande del av en komplett bolagsvärdering.

Erfaren hantering av tvister

Att hamna i en rättegång är inget att sträva efter. I många fall kan målet istället vara att nå en förlikning och till och med öppna upp för gemensamma affärsmöjligheter. Naturligtvis är vi experter på att förhandla om lönsamma villkor för samarbeten, smarta licensavtal och alla typer av affärstransaktioner där dina immaterialrättsliga tillgångar är i fokus.

Om du ändå hamnar i en tvistsituation ser vi till att du kan agera proaktivt, oavsett om det gäller att försvara dig mot ett angrepp eller gå till egen attack och markera din position. Genom att bevaka dina egna rättigheter och dina största konkurrenters aktiviteter, jobbar du proaktivt med att säkra värdet i dina innovationer. När det behövs samordnar vi och leder processer även utanför Sveriges gränser.

Kontakta oss så hjälper vi dig att stärka din affärsposition