Bra rutiner håller affärerna igång

Även mindre företag behöver icke personkopplade rutiner för hantering av de aktiviteter och tjänster som representerar stora delar av företagets värde. Hur hanterar du till exempel patentfrågor och betalning av årsavgifter?

Även små företag behöver säkra upp sina rutiner

Har du en patentansökan eller ett meddelat patent så krävs en central och återkommande åtgärd varje år – att du betalar årsavgiften. Utan en sådan betalning faller ansökan/patentet. Det finns räddningsplankor om betalningen blir lite sen, men blir den alltför sen så är räddningsplankan – §72 – både smal och hal.

Innebörden av §72 är att t.ex. en årsavgift som har kommit in sent anses ha kommit in i rätt tid. Haken är att patenthavaren då måste ha ”iakttagit all den omsorg som betingats av omständigheterna”. Det här kravet har tillämpats många gånger genom åren av PRV och domstolarna just i fall där årsavgifter har kommit in för sent.

Det finns ju tjänster som löser detta

Ett sätt att säkra upp är att använda någon av de tjänster som finns att utnyttja. Men räcker det? Svaret är nej.

I början av sommaren kom ett beslut i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) där ett mindre amerikanskt företag hade en bevakningstjänst som fungerade och hörde av sig i tid när det var dags för årsavgift för det svenska patentet. Så långt var allt ok.

Någon avgift blev dock inte betald eftersom bevakningsföretaget trots propåer inte fick ett ok från patenthavaren att betala!

Skälet var att man på företaget som var patenthavare hade en enda person som skötte årsavgifterna för patenten. När denna person abrupt slutade på företaget, då uppstod uppenbarligen ett vakuum. Ingen saknade de mail från bevakningsföretaget som försvann när man bytte mailserver vid en flytt.

Enligt patenthavaren blev det heller inte enklare av att orkanen Harvey vid samma tidpunkt ställde till det hos dem i Houston.

När patenthavaren försökte få till en §72 sa PRV nej:

PRV svarade att ”Det ställs inte lika höga krav på rutiner i ett litet företag som på stora företag, eller på professionella aktörer. Även ett litet företag måste emellertid känna till att årsavgifter ska betalas och ha en rutin för detta, det inkluderar att ge instruktioner till ett professionellt bolag som hjälper till att bevaka och sköta avgiftsbetalningarna.”

Efter överklagande sa Patent- och marknadsdomstolen att de höll med PRV.

Efter nästa överklagande sa överdomstolen (PMÖD) att det krävs ”exceptionella omständigheter eller ett isolerat misstag i ett i övrigt tillfredsställande system” för att kunna dra nytta av §72-möjligheten. I sak hann PMÖD inte fram till om de höll med PRV och PMÖD utan sa att bevisningen om vad som hänt inte räckte till.

Lärdom och tips till småföretagare:

Även små företag behöver icke personkopplade rutiner för hantering av patent och betalning av årsavgifterna. Prata med oss så hjälper vi dig att skapa fungerande rutiner som håller igång verksamheten.

Christer Löfgren
Attorney at Law

Write a Reply or Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*