We give you more Return On Innovation®

We don´t claim to be experts in business development and innovation, but our customers are.
We know how to identify and activate the values created by the force of innovation.

Adding business value through IP

Bergenstråhle are pioneers within IP and the only advisor with a commercial plan to create Return On Innovation®

Att hantera IP och bygga upp IP-portföljer i en kommersiellt inriktad verksamhet, är en ekonomisk investering som inte ska stanna vid en kostnadspost. Därför skapar vi insikter om potentiell utveckling och pekar mot den riktning som stöttar företagets tillväxt. Målet är att  våra kunder ska öka värdet på sin verksamhet och få mer Return On Innovation®, bland annat genom värdebaserade transaktioner, starkare samarbeten, väl definierade IP-rättigheter i förhandlingssituationer och tydligt underbyggda investeringssituationer.

Du kommer alltid vilja ha Return-On-Innovation®

Bergenstråhle har varit en föregångare inom området immateriella tillgångar ända sedan bolaget startade. Idag är vi pionjärer när det gäller att tillföra affärsvärde genom IP och den enda konsultverksamheten med en kommersiell strategi för att möjliggöra Return-On-Innovation®, processen med unika metoder som hjälper våra kunder att lyckas på sin tillväxtresa. Vi är etablerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Linköping, Skellefteå och Värnamo.

Kan du få mer Return On Innovation®?