Tillgångar som är enkla eller svåra att identifiera

Låt oss fortsätta att ”provtänka” lite kring begreppet värde och kopplingen till immateriell egendom. Det första man behöver göra för att över huvud taget kunna prata om värde, är att identifiera en egendom.

Det finns flera olika typer av immateriell egendom och ett sätt bland flera att kunna beskriva vad detta kan vara är genom att dela in dem i ENKLARE och SVÅRARE att identifiera.

Exempel på tillgångar som är lite ENKLARE att identifiera är patent, varumärken, design, upphovsrätt och kundrelationer. De är alla så pass kända och någorlunda uppenbara att de idag kan identifieras och värderas enligt relativt etablerade regler och metoder.

Kategorin SVÅRARE att identifiera kräver en ordentlig dos av affärsförståelse och en god förmåga att uppfatta och förstå olika sammanhang. Här dyker det exempelvis upp olika typer av algoritmer (vanligt förekommande hos verksamheter med omfattande digitalisering). Hit hör också olika typer av synergier (funktionella och värdeskapande) som uppstår som direkta effekter av att metoder och förlopp samverkar. Ytterligare en svårdefinierad tillgång är talang (kompetens). Det här är inte ett komplett facit och det finns ännu fler immateriella tillgångar som kan identifieras inom den här kategorin.

Båda dessa immateriella tillgångskategorier, ENKLARE och SVÅRARE att identifiera, spelar en betydande roll i värderingen av ett företag. Utan att försöka definiera en exakt procentsiffra (90-100%?) som visar hur mycket av globalt investerade pengar i bolagsköp som kan kopplas direkt till immateriella tillgångar de senaste 10 åren, konstaterar vi att det är just immateriella tillgångar som maximerar ett företags värde. Två förklaringar är att tillgångarna dels, korrekt identifierade och värderade, kännetecknas av ”bevisat värde” som leder till förvärv. Dels att de hjälper till att ge insikter i teknik och innovation, affärsmodeller och uppskalningspotential, det som pekar på framtida möjligheter.

Write a Reply or Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*